Verktygslåda för klimatanpassningsprocesser

Verktygsl├ąda

Vi erbjuder kommuner och organisationer verktyg för att inleda och fördjupa arbetet med integrerade sårbarhetsbedömningar och klimatanpassning.

För att möta ett förändrat klimat är minskade utsläpp av växthusgaser och anpassning två sidor av samma mynt. Det finns redan nu ett behov av att hantera klimateffekter och behovet förväntas öka i framtiden.

Verktygslådan bygger på forskningsresultat från flera projekt kring integrerade sårbarhetsbedömningar och anpassningsprocesser vid Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) vid Linköpings Universitet i samverkan med andra organisationer.

Verktygslådan är en självinstruerande, användarvänlig och enkel handbok

 
  • Fem verktyg stödjer planering och genomförande av processen

  • Nio verktyg scannar organisationens sårbarhet utifrån aspekterna exponering, känslighet och hanteringsförmåga

  • Två verktyg sammanställer resultat och visar på vägar framåt i arbetet

Kontakta oss!