Vetenskapsrådets forskarskola i migration och integration

REMESO GRADUATE SCHOOL

Om forskarskolan

Forskarskolan drivs av två starka forskningsmiljöer: Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet (LiU), och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (SOCAV) vid Göteborgs universitet (GU). Forskarskolan har också förmånen att samarbeta nära med Centrum för global migration (CGM), Juridiska institutionen samt Institutionen för globala studier vid GU.

Syftet med forskarskolan är att ge doktorander möjlighet att delta i avancerad undervisning och nätverksbyggande samt att verka för att skapa en unik intellektuell miljö för doktorander som skriver sina avhandlingar inom området migration och integration.

Skolan drar fördel av expertis vid både Linköpings universitet och Göteborgs universitet och erbjuder ett brett kursutbud med såväl generella som specialiserade kurser. Kurserna behandlar teorier om etnicitet, nationalism, geopolitik och rasism; intersektionella perspektiv; teorier om internationell migration; mixad metod inom migrationsforskning; migration och internationell rätt; medborgarskap, civilsamhället och välfärdsstaten; bostadssegregation; politisk ekonomi; klimat; och arbetsmarknadsintegration.

Forskarskolan förfogar således över ett brett spektrum av empiriska forskningsfält, teoretiska och metodologiska ansatser och specialistkunskaper. Kurserna närmar sig internationell migration och integration från såväl samtida som historiska perspektiv och de betonar migrationens och integrationens mångdimensionella karaktär. Allt som allt bygger skolans kurser på vår breda erfarenhet av inter- och mångdisciplinära förhållningssätt, mixade, kvalitativa, kvantitativa och deltagande metoder, samt tillgång till internationella forskningsnätverk och samarbeten inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska forskarsamhället.

Forskarskolans föreståndare

Peo Hansen, föreståndare
Professor i statsvetenskap vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet.

Gabriella Elgenius, biträdande föreståndare
Professor i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (SOCAV) vid Göteborgs universitet.

Andrea Spehar, biträdande föreståndare
Docent i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen och föreståndare för Centre on Global Migration (CGM) vid Göteborgs universitet.

Kurser höstterminen 2023

Theories of Ethnicity and Nationalism: Historical and Contemporary Debates

11 September – 12 October. On-campus week in Norrköping, 25–29 September

Accommodation in Norrköping is covered for all PhD students who are admitted to the course.

Course Directors and Lecturers

Professor Peo Hansen, REMESO, Linköping University
Professor Stefan Jonsson, REMESO, Linköping University
Professor Gabriella Elgenius, SOCAV, University of Gothenburg

Confirmed International Lecturers

  • Hans Kundnani: Associate fellow and former Europe programme director at Chatham House, London. Author of The Paradox of German Power (Hurst, 2016) and Eurowhiteness: Culture, Empire and Race in the European Project (Hurst, 2023). Hans Kundnani writes regularly for The Observer, The Guardian, The New Statesman and Foreign Affairs.
  • Sujata Patel: Professor of Sociology at the Indian Institute of Advanced Study, Shimla, and Kerstin Hesselgren Visiting Professor, Umeå University. Author of Doing Sociology in India (Oxford UP, 2016); and editor of Neoliberalism, Urbanization and Aspirations in Contemporary India (Oxford UP, 2022).

Course Description

The course examines key ideas and concepts underlying both historical and contemporary thinking and debates on ethnicity and nationalism. This includes questions of national and ethnic identification and mobilization as well as theories on multiculturalism. Drawing on contemporary, historical and comparative examples, the course engages with different understandings of ethnic solidarities, nationhood and citizenship. Students also explore more recent debates on supranationalism, cosmopolitanism, populism and the post- and transnational. Much emphasis is put on the ways in which both historical and contemporary notions of nation and ethnicity need to be re-thought and re-historicized when confronted with issues of migration, empire, coloniality, gender, class and caste. Questions of methodology are also highlighted, addressing methodological nationalism, methodological Eurocentrism and other forms of tacit methodological assumptions that have influenced research. In this way, the course aims to stimulate and enhance students’ ability to carry out empirical research.

Application

Fill in the application form. Deadline for application: 1 August 2023.

For information further contact the course directors:

Peo Hansen, peo.hansen@liu.se
Stefan Jonsson, stefan.jonsson@liu.se

 

Gästföreläsare

Här är några av de gästföreläsare som har undervisat på REMESOs forskarskola.

Anders Stephanson, Columbia University

Ann Phoenix, University of London 

Beate Volker, Utrecht University

Bridget Anderson, University of Bristol

Charlie Jeffery, University of Edinburgh

Eleonore Kofman, Middlesex University

Ellie Vasta, Macquarie University

Floya Anthias, University of Roehampton 

Gail Lewis, The Open University

Giovanna Campani, University of Florence

Guiseppe Sciortino, University of Trento

Gülay Toksöz, Ankara University

Gurminder Bhambra, University of Sussex

Helma Lutz, Goethe University Frankfurt

Jason Frank, Cornell University

Judy Fudge, McMaster University

Lois Wise, Indiana University

Lucy Vickers, Oxford Brookes University

Manuela Boatca, University of Freiburg 

Marco Martiniello, University of Liège

Martina Tazzioli, Goldsmiths University of London. 

Nacira Guénif-Souilamas, University of Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Raul Delgado Wise, Autonomous University of Zacatecas

Russell King, University of Sussex

Stefan Rother, University of Freiburg

Steve Fenton, University of Bristol

Steve French, Staffordshire University

Ursula Apitzsch, J.W. Goethe University Frankfurt

Yasmin Gunaratnam, Goldsmiths University of London

Tidigare kurser vid REMESO forskarskola

Här är ett urval av kurser som har erbjudits vid REMESO forskarskola

Introduction to Research Methods in Ethnic and Migration Studies

Citizenship, Welfare and Integration in the Shadow of the European “Refugee Crisis” 

Theories of Ethnicity and Nationalism: Historical and Contemporary Debates

Interrogating the “Refugee Crisis”

Theories and Politics of International Migration

International Migration, Ethnicity and Gender: Intersectional Perspectives on Labour, Power and Citizenship

Empires and Ethnicities: Critical Problems in Social Theory, Historiography and Ethnicity

Citizenship, Ethnic Division and Social Exclusion: National and Post-national Perspectives 

Globalization, Migration and Development

Social Capital, Stratification and Integration: A Critical Approach

Migration and Labour in a Global Economy

Research, Policies and Perspectives on Diversity, Equality and Discrimination

Migration, and the Political Economy of Ethnic and Gender Segmentation: Issues of Globalisation, Work and Welfare

Kontakta oss

Relaterat innehåll