Vetenskapsrådets forskarskola i migration och integration

REMESO GRADUATE SCHOOL

Forskarskolan erbjuder kurser för svenska och internationella doktorander (PhD) som berör en mängd olika perspektiv på internationell migration och integration.

Forskarskolan drivs av två starka forskningsmiljöer: Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet (LiU), och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (SOCAV) vid Göteborgs universitet (GU). Forskarskolan har också förmånen att samarbeta nära med Centrum för global migration (CGM), Juridiska institutionen samt Institutionen för globala studier vid GU.

Syftet med forskarskolan är att ge doktorander möjlighet att delta i avancerad undervisning och nätverksbyggande samt att verka för att skapa en unik intellektuell miljö för doktorander som skriver sina avhandlingar inom området migration och integration.

Skolan drar fördel av expertis vid både Linköpings universitet och Göteborgs universitet och erbjuder ett brett kursutbud med såväl generella som specialiserade kurser. Kurserna behandlar teorier om etnicitet, nationalism, geopolitik och rasism; intersektionella perspektiv; teorier om internationell migration; mixad metod inom migrationsforskning; migration och internationell rätt; medborgarskap, civilsamhället och välfärdsstaten; bostadssegregation; politisk ekonomi; klimat; och arbetsmarknadsintegration.

Forskarskolan förfogar således över ett brett spektrum av empiriska forskningsfält, teoretiska och metodologiska ansatser och specialistkunskaper. Kurserna närmar sig internationell migration och integration från såväl samtida som historiska perspektiv och de betonar migrationens och integrationens mångdimensionella karaktär. Allt som allt bygger skolans kurser på vår breda erfarenhet av inter- och mångdisciplinära förhållningssätt, mixade, kvalitativa, kvantitativa och deltagande metoder, samt tillgång till internationella forskningsnätverk och samarbeten inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska forskarsamhället.

Kontakta oss

Forskarskolans föreståndare

Föreståndare för REMESO forskarskola

Biträdande föreståndare

Gabriella Elgenius

Professor

 • Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Biträdande föreståndare

Andrea Spehar

Universitetslektor

 • Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Kurser våren 2024

Attributing Responsibility for Transnational Violations of Migrant Rights

In this course, we track violations of migrant rights, such in cases of pushbacks, refoulement or dismal detention conditions, emerging in the context of such multiparty, transnational cooperation. We focus on forms of cooperation involving the EU, its Member States or both. For Northern states, it leverages power differentials between the North and the South while shifting legal responsibility for rights violation onto Southern partners. Attributing international legal responsibility for violations of migrant rights in a multiparty, transnational context is difficult, and the resulting responsibility gap might be an incentive for migration control by proxy.

This course has three main objectives. First, we shall examine how North-South cooperation increases the risk of violating migrant rights. We will focus on EU cooperation with four countries – Niger, Serbia, Tunisia and Turkey. Second, we shall explore how recent international legal debates on the expansion of responsibility attribution may be leveraged to address legal loopholes and to craft arguments that engage the legal responsibility of states in the North. Third, we will discuss the political logic of responsibility shirking through multiparty, transnational cooperation, and of the countermoves by academic researchers.

Course leaders

Dr. Eleni Karageorgiou, Faculty of Law, Lund University

Professor Gregor Noll, Department of Law, Gothenburg University

Course Lecturers

Eleni Karageorgiou, Faculty of Law, Lund University

Gregor Noll, Department of Law, Gothenburg University

Professor Peo Hansen, Linköping University

Confirmed International Lecturers

B.S. Chimni, Jindal Global University, India (by link)

Gamze Ovacik, Başkent University, Ankara, Turkey/McGill University, Montreal, Canada

Om kursen

Datum

26 februari – 29 mars 2024, på campus i Göteborg, 11–15 mars

Plats

Hybrid. På campus i Göteborg, 11-15 mars 2024. Boende i Göteborg är ordnat för alla studenter som är antagna till kursen

Språl

Engelska

Studietakt

100% 7,5 ECTS

Så här söker du

Sista dag för ansökan är 14 februari 2024

Använd det här formuläret (extern länk till Göteborgs universitet)

Kurssida

All information om den här kursen är hämtad från Göteborgs universitet.

Kurs våren 2024 (2)

Climate Change and Migration: Interdisciplinary Perspectives

This course addresses the complex relationship between migration and climate change and provides interdisciplinary analytical tools for understanding the multicausality of migration. Being based in the social scientific field, it will also involve climate science perspectives. The course discusses various methodological approaches, both qualitative and quantitative, to study the complexities of social, political and ecological drivers behind migration, their interactions and variations across regions and scales of governance.

Drawing on the most recent theoretical advances and a broad variety of empirical studies from different world regions, the course develops a critical engagement with different frameworks for exploring the climate migration nexus. The course also dwells on issues of climate and mobility justice from a North-South perspective and explores the state of the current global policy development in the field. Important international actors such as the UN and the EU will be analysed and problematized in terms of the ability to provide viable support and protection for climate migrants.

Course Lecturers

Deliang Cheng, Professor of Physical meteorology, University of Gothenburg, Sweden

Dr. Julia Curio, climatologist, University of Gothenburg, Sweden

Dr. Fanny Thornton, legal scholar, Potsdam Institute for Climate Impact Research

Dr. Haodong Qi, economic demographer, University of Malmö

Mathias Czaika, Professor of Migration and Integration, Danube University

Karsten Paerregaard, Professor of Social Anthropology, University of Gothenburg

Om kursen

Datum

29 april – 31 maj 2024, på campus i Göteborg, 27-31 maj

Plats

Hybrid. På plats i Göteborg, 27-31 maj 2024. Boende i Göteborg är ordnat för alla antagna studenter.

Språk

Engelska

Studietakt

100% 7,5 ECTS

Så här söker du

Deadline för ansäkan är 18 mars 2024

Använd det här formuläret (extern länk till Göteborgs Universitet)

Kurssida

All information om den här kursen är hämtad från Göteborgs universitet.

Gästföreläsare

Här är några av de gästföreläsare som har undervisat på REMESOs forskarskola.

 • Anders Stephanson, Columbia University
 • Ann Phoenix, University of London 
 • Beate Volker, Utrecht University
 • Bridget Anderson, University of Bristol
 • Charlie Jeffery, University of Edinburgh
 • Eleonore Kofman, Middlesex University
 • Ellie Vasta, Macquarie University
 • Floya Anthias, University of Roehampton 
 • Gail Lewis, The Open University
 • Giovanna Campani, University of Florence
 • Guiseppe Sciortino, University of Trento
 • Gülay Toksöz, Ankara University
 • Gurminder Bhambra, University of Sussex
 • Helma Lutz, Goethe University Frankfurt
 • Jason Frank, Cornell University
 • Judy Fudge, McMaster University
 • Lois Wise, Indiana University
 • Lucy Vickers, Oxford Brookes University
 • Manuela Boatca, University of Freiburg 
 • Marco Martiniello, University of Liège
 • Martina Tazzioli, Goldsmiths University of London. 
 • Nacira Guénif-Souilamas, University of Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
 • Raul Delgado Wise, Autonomous University of Zacatecas
 • Russell King, University of Sussex
 • Stefan Rother, University of Freiburg
 • Steve Fenton, University of Bristol
 • Steve French, Staffordshire University
 • Ursula Apitzsch, J.W. Goethe University Frankfurt
 • Yasmin Gunaratnam, Goldsmiths University of London

Tidigare kurser vid REMESO forskarskola

Här är ett urval av kurser som har erbjudits vid REMESO forskarskola:

 • Introduction to Research Methods in Ethnic and Migration Studies
 • Citizenship, Welfare and Integration in the Shadow of the European “Refugee Crisis” 
 • Theories of Ethnicity and Nationalism: Historical and Contemporary Debates
 • Interrogating the “Refugee Crisis”
 • Theories and Politics of International Migration
 • International Migration, Ethnicity and Gender: Intersectional Perspectives on Labour, Power and Citizenship
 • Empires and Ethnicities: Critical Problems in Social Theory, Historiography and Ethnicity
 • Citizenship, Ethnic Division and Social Exclusion: National and Post-national Perspectives 
 • Globalization, Migration and Development
 • Social Capital, Stratification and Integration: A Critical Approach
 • Migration and Labour in a Global Economy
 • Research, Policies and Perspectives on Diversity, Equality and Discrimination
 • Migration, and the Political Economy of Ethnic and Gender Segmentation: Issues of Globalisation, Work and Welfare

Kurser hösten 2023

Theories of Ethnicity and Nationalism:
Historical and Contemporary Debates

Course Description

The course examines key ideas and concepts underlying both historical and contemporary thinking and debates on ethnicity and nationalism. This includes questions of national and ethnic identification and mobilization as well as theories on multiculturalism. Drawing on contemporary, historical and comparative examples, the course engages with different understandings of ethnic solidarities, nationhood and citizenship.

Students also explore more recent debates on supranationalism, cosmopolitanism, populism and the post- and transnational. Much emphasis is put on the ways in which both historical and contemporary notions of nation and ethnicity need to be re-thought and re-historicized when confronted with issues of migration, empire, coloniality, gender, class and caste. Questions of methodology are also highlighted, addressing methodological nationalism, methodological Eurocentrism and other forms of tacit methodological assumptions that have influenced research. In this way, the course aims to stimulate and enhance students’ ability to carry out empirical research.

Lecturers

 • Professor Peo Hansen, REMESO, Linköping University
 • Professor Stefan Jonsson, REMESO, Linköping Universit
 • Professor Gabriella Elgenius, SOCAV, University of Gothenburg
 • Hans Kundnani: Associate fellow and former Europe programme director at Chatham House, London. Author of The Paradox of German Power (Hurst, 2016) and Eurowhiteness: Culture, Empire and Race in the European Project (Hurst, 2023). Hans Kundnani writes regularly for The Observer, The Guardian, The New Statesman and Foreign Affairs.
 • Anna Bredström, Associate Professor of Ethnic and Migration Studies, Linköping University
 • Hans Kundnani, Associate Fellow Chatham House, London
 • Patricia Lorenzoni, Researcher, Centre for Multidisciplinary Studies on Racism, Uppsala University

Housing Segregation and the Challenge of Building Sustainable Migration Policies

Course Description

The implementation of efficient migration policies lies at the core of the transformation into sustainable societies on a global scale. Yet, there is currently little agreement on a “best practice” and consequently notable disparities in migration policy across European nation-states, both at the national and local level of government, resulting in a variety of policy structures and approaches to refugee reception and housing.

The course explores state-of-the-art research on integration, segregation, and housing, with an empirical focus on the Swedish context in combination with international examples. Highlighting the current restrictive trend in migration and settlement policy, the course lays a special focus on the impact of temporality, both in terms of residence status and refugee housing. Central to the course is the discussion about the potential paradoxical outcomes inherent in when different institutional strategies are seen in the light of various sustainability aims, such as economic inclusion, family formation, gender equality, and educational possibilities (among others).

Lectures

 • Kristoffer Jutvik, Assistant Professor, REMESO, Linköping University
 • Mauricio Rogat, Postdoc, REMESO, Linköping University
 • Irene Molina, Uppsala University, Institute for Housing and Urban Research
 • Andrea Spehar, Gothenburg University, Department of Political Science
 • Emma Holmqvist, Uppsala University, Institute for Housing and Urban Research
 • Maria Persdotter, Linköping University, Division of Social Work
 • Olav Nygård, REMESO, Linköping University
 • Kristoffer Jutvik, REMESO, Linköping University

Relaterat innehåll