Forskarutbildning i etnicitet och migration

Etnicitet, migration, medborgarskap, arbetsliv och välfärd. Studiet och forskningen om etnicitet och migration är ett i alla delar tvärvetenskapligt område som berör etnografiska, kvantitativa såväl som texttolkande metoder, policyanalys och mer.

PhD EducationUtbildningen tar avstamp i svensk och internationell migrations- och etnicitetsforskning, med ett tvärvetenskapligt fokus på migration utifrån individuell erfarenhet, det civila samhällets relation till arbetsmarknadens förändringar samt skiftande förutsättningar för medborgarskap och välfärd.

Forskarutbildningen ger 240 poäng fördelat på 90 poäng kurser och 150 poäng avhandlingsarbete. Inom ramen för detta erbjuds obligatoriska kurser på sammanlagt 60 poäng. De övriga kurserna väljer doktoranden individuellt i enlighet med behov.

Kursutbudet strävar efter att ge doktoranderna utbildning i svensk och internationell migrations- och etnicitetsforskning, med en tvärvetenskaplig ansats. Grundläggande principer i utbildningen är att låta kursläsning och avhandlingsarbete löpa parallellt, och att integrera doktoranderna i ett nationellt och internationellt sammanhang. Internationellt samarbete kring master- och forskarutbildning genomförs i första hand genom ERASMUS-avtal mellan LiU och en rad internationella partners. Forskarutbildningen samarbetar även med flera andra liknande miljöer inom etnicitet och migration i världen

Forskarutbildningen är integrerad med REMESOs forskarskola, REMESO Graduate School in Migration, Ethnicity and Society. Det innebär att forskarstuderande kan infoga i sin utbildning kurser från forskarskolan. Men forskarskolans kurser kan även tas som enstaka kurser.  REMESO Graduate School in Migration, Ethnicity and Society

Forskarutbildningsansvarig och ordförande i hanledarkollegiet är Professor Stefan Jonsson. Vice ordförande är Professor Peo Hansen. För vidare information, kontakta studierektor Karin Osvaldsson Cromdal eller Stefan Jonsson.

Handledarkollegium

Stefan Jonsson (Ordf.)
Aleksandra Ålund
Anna Bredström
Peo Hansen (Vice ordf.)
Martin Klinthäll
Branka Likic Brboric
Catrin Lundström
Anders Neergaard
Carl-Ulrik Schierup
Zoran Slavnic
Susanne Urban
Magnus Dahlstedt
Sofie Tornhill
Moa Bursell

Allmän studieplan
Visa/dölj innehåll

Klicka nedan för att öppna studieplanen.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet
Visa/dölj innehåll

Internt
Visa/dölj innehåll