Etnicitet, migration, medborgarskap, arbetsliv och välfärd. Studiet och forskningen om etnicitet och migration är ett i alla delar tvärvetenskapligt område som berör etnografiska, kvantitativa såväl som texttolkande metoder, policyanalys och mer.

PhD EducationUtbildningen tar avstamp i svensk och internationell migrations- och etnicitetsforskning, med ett tvärvetenskapligt fokus på migration utifrån individuell erfarenhet, det civila samhällets relation till arbetsmarknadens förändringar samt skiftande förutsättningar för medborgarskap och välfärd.

Forskarutbildningen ger 240 poäng fördelat på 90 poäng kurser och 150 poäng avhandlingsarbete. Inom ramen för detta erbjuds obligatoriska kurser på sammanlagt 60 poäng. De övriga kurserna väljer doktoranden individuellt i enlighet med behov.

Svensk och internationell migrations- och etnicitetsforskning

Kursutbudet strävar efter att ge doktoranderna utbildning i svensk och internationell migrations- och etnicitetsforskning, med en tvärvetenskaplig ansats. Grundläggande principer i utbildningen är att låta kursläsning och avhandlingsarbete löpa parallellt, och att integrera doktoranderna i ett nationellt och internationellt sammanhang.

Internationellt samarbete kring master- och forskarutbildning genomförs i första hand genom ERASMUS-avtal mellan LiU och en rad internationella partners. Forskarutbildningen samarbetar även med flera andra liknande miljöer inom etnicitet och migration i världen

REMESO forskarskola

Forskarutbildningen är integrerad med forskarskolan vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälles (REMESO), The Graduate School in Migration, Ethnicity and Society.

Allmän studieplan

Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen eller licentiatexamen.

Studieplan 

REMESO forskarskola

Forskarutbildningen är integrerad med REMESO forskarskola, REMESO Graduate School in Migration, Ethnicity and Society. Det innebär att forskarstuderande kan infoga kurser från forskarskolan i sin utbildning. Men forskarskolans kurser kan även tas som enstaka kurser.

Läs mer

Handledarkollegium

 • Anna Bredström
 • Pouran Djampour
 • Peo Hansen
 • Stefan Jonsson
 • Kristoffer Jutvik
 • Karin Krifors
 • Branka Likic-Brboric
 • Catrin Lundström
 • Anders Neergaard
 • Olav Nygård
 • Mauricio Rogat
 • Zoran Slavnic
 • Claudia Tazreiter
 • Madina Tlostanova
 • Xolani Tshabalala
 • Anna Ådal
 • Doktorandrepresentant: Celina Ortega Soto

Kontakt

Mer om Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle

Relaterat innehåll

Organisation

Forskarutbildning vid Linköpings universitet