Peo Hansen

Professor

Europeisk integration, migration och medborgarskap

Peo Hansen forskar om det Europeiska integrationsprojektets utveckling, om EU:s migrations-, medborgarskaps- och identitetspolitik samt om relationen mellan dessa områden och EU:s övergripande politiska ekonomi. Han har även undersökt betydelsen av kolonialismen och efterkrigstidens avkolonisering för såväl EU-projektets historiska utveckling som dess samtida självbild.

EurafricaPeo Hansen är professor i statsvetenskap vid REMESO, Linköpings universitet. Han disputerade i statsvetenskap vid Umeå universitet våren 2000. Han har även varit Visiting Scholar på Institute for the Study of Europe vid Columbia University (2002-03), samt Senior Fellow på Remarque Institute vid New York University (2006).

Forskning

2011 beviljades Peo tillsammans med Stefan Jonsson medel för ett 3-årigt forskningsprojekt av Vetenskapsrådet, vilket syftar till att studera de historiska och samtida kopplingarna mellan kolonialismen/avkoloniseringen och det europeiska integrationsprojektet - "Projektet Eurafrika: Den europeiska integrationens koloniala ambitioner, 1920-1960".

Lyssna på EURO-VISIONS intervju med Peo Hansen och Stefan Jonsson om Eurafrika. 

Han leder tillsammans med Stefan Jonsson forskningstemat Medborgarskap och etniska relationer. 

Undervisning

Förutom statsvetenskap har Peo undervisat i europastudier, diskursanalys, internationella relationer, internationell migration samt etniska studier. Han handleder PhD studenter och undervisar på REMESOs forskarutbildning, på det internationella masterprogrammet i Ethnic and Migration Studies och han är föreståndare för REMESOs forskarskola i migration, etnicitet och social förändring.

Forskning

Publikationer

2023

Peo Hansen (2023) "The colonial origins of European integration" (London School of Economics, European Politics and Policy Blog)

2022

Peo Hansen (2022) "Refugees Are Not Fiscal Burdens: The Real Economic Lesson of Sweden's Refugee Crisis" The SAIS Europe Journal of Global Affairs, Vol. 25
Peo Hansen, Stefan Jonsson (2022) Eurafrique: Aux origines coloniales de l'Union Européenne
Peo Hansen, Stefan Jonsson (2022) European Integration as a Colonial Project Migration and State Formation After Colonialism, s. 23-54
Stefan Jonsson, Peo Hansen (2022) L'Eurafrique, un « rêve » venu du passé colonial Afrique XXI

Nyheter

Relaterat

Organisation