Peo Hansen

Professor

Europeisk integration, migration och medborgarskap

Peo Hansen forskar om det Europeiska integrationsprojektets utveckling, om EU:s migrations-, medborgarskaps- och identitetspolitik samt om relationen mellan dessa områden och EU:s övergripande politiska ekonomi. Han har även undersökt betydelsen av kolonialismen och efterkrigstidens avkolonisering för såväl EU-projektets historiska utveckling som dess samtida självbild.

EurafricaPeo Hansen är professor i statsvetenskap vid REMESO, Linköpings universitet. Han disputerade i statsvetenskap vid Umeå universitet våren 2000. Han har även varit Visiting Scholar på Institute for the Study of Europe vid Columbia University (2002-03), samt Senior Fellow på Remarque Institute vid New York University (2006).

Forskning

2011 beviljades Peo tillsammans med Stefan Jonsson medel för ett 3-årigt forskningsprojekt av Vetenskapsrådet, vilket syftar till att studera de historiska och samtida kopplingarna mellan kolonialismen/avkoloniseringen och det europeiska integrationsprojektet - "Projektet Eurafrika: Den europeiska integrationens koloniala ambitioner, 1920-1960".

Lyssna på EURO-VISIONS intervju med Peo Hansen och Stefan Jonsson om Eurafrika. 

Han leder tillsammans med Stefan Jonsson forskningstemat Medborgarskap och etniska relationer. 

Undervisning

Förutom statsvetenskap har Peo undervisat i europastudier, diskursanalys, internationella relationer, internationell migration samt etniska studier. Han handleder PhD studenter och undervisar på REMESOs forskarutbildning, på det internationella masterprogrammet i Ethnic and Migration Studies och han är föreståndare för REMESOs forskarskola i migration, etnicitet och social förändring.

Forskning

Publikationer

2022

Peo Hansen (2022) "Refugees Are Not Fiscal Burdens: The Real Economic Lesson of Sweden's Refugee Crisis" The SAIS Europe Journal of Global Affairs, Vol. 25
Peo Hansen, Stefan Jonsson (2022) Eurafrique: Aux origines coloniales de l'Union Européenne
Peo Hansen, Stefan Jonsson (2022) European Integration as a Colonial Project Migration and State Formation After Colonialism, s. 23-54
Stefan Jonsson, Peo Hansen (2022) L'Eurafrique, un « rêve » venu du passé colonial Afrique XXI
Peo Hansen (2022) Decolonization and the spectre of the nation‐state British Journal of Sociology, Vol. 73, s. 35-49 Vidare till DOI

Nyheter

Relaterat

Organisation