VIS/NIR fluorescens vid kirurgi

Bild på tre provrör med grön vätska i sig. Vätskan blir mer och mer genomskinlig, från vänster till höger.
   

Fluoroforer är väl använda biomarkörer inom biologi och medicin. I dessa projekt utvärderas en del optiska spektroskopi- och avbildningsmetoder för användning inom kirurgi.

Publikationer:

Gruppmedlemmar

Organisation