Tekniker för diagnostik av cancer, onkologi och relaterade aspekter

Jag utvecklar och/eller undersöker implementering av olika medicintekniska avbildnings- och mätmetoder samt analysmetoder som kan vara behjälpliga för kirurger, patologer och radiologer i deras kliniska beslutsfattande. Mina fokusområden är optiska- och magnetresonanstomografiska tekniker.

Publikationer

Publikationslista i Scopus

Publikationslista i Google Scholar

Om mig Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

Forskning Visa/dölj innehåll

Handledare för Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll