Tekniska lösningar för diagnostik och behandling av cancer

Cancerbördan kan minskas genom förebyggande, tidig upptäckt och lämplig behandling med innovativ teknik som spelar en viktig roll i förfarandena. De flesta av teknikerna kräver dock utbildade kliniska specialister för tolkning och diagnos som kan vara ett hinder för implementering i stor skala. Den pågående AI-revolutionen har tagit itu med tidigare olösliga analytiska uppgifter och möjliggjort automatisk datatolkning som kan hantera denna utmaning.

Publikationer

Publikationslista i Scopus

Publikationslista i Google Scholar

Press

Joanna Cocozza Stiftelse 2022

Barncancerfonden 2022


Om mig

Publikationer

2023

2022

Forskning

Handledare för

Organisation

Nyheter