Avdelningen för medicinsk teknik (MT)

Genom utveckling och integration av medicinteknisk forskning och utbildning tillsammans med sjukvården och näringslivet, bidrar vi till ökad livskvalitet i ett globalt perspektiv.

Avdelningen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet är ett nationellt centrum för forskning, utbildning och innovation inom medicinsk teknik. Verksamheten formas utifrån samhällets hälso- och sjukvårdsbehov och bedrivs i nära samarbete med medicinteknisk industri och sjukhuskliniker.

Vårt huvudsakliga mål är att vara en katalysator för hållbar tillväxt i framtidens medicintekniska system och innovationer - en arena för internationellt ledande forskare, lärare, entreprenörer och studenter - där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår forskningsverksamhet

Våra senaste publikationer

2018

Walter S. Campbell, Daniel Karlsson, Daniel J. Vreeman, Audrey J. Lazenby, Geoffrey A. Talmon, James R. Campbell

A computable pathology report for precision medicine: extending an observables ontology unifying SNOMED CT and LOINC

Ingår i JAMIA Journal of the American Medical Informatics Association

Artikel i tidskrift

Sara Bergstrand, Maria-Aurora Morales, Giuseppe Coppini, Marcus Larsson, Tomas Strömberg

The relationship between forearm skin speed-resolved perfusion and oxygen saturation, and finger arterial pulsation amplitudes, as indirect measures of endothelial function

Ingår i Microcirculation

Artikel i tidskrift

Tuan Pham, Hong Yan

A regularity statistic for images

Ingår i Chaos, Solitons & Fractals

Artikel i tidskrift

Jin Liu, Tuan Pham, Hong Yan, Zhizhen Liang

Fuzzy mixed-prototype clustering algorithm for microarray data analysis

Ingår i Neurocomputing

Artikel i tidskrift

Janne West, Thobias Romu, Sofia Thorell, Hanna Lindblom, Emilia Berin, Anna-Clara Spetz Holm, Lotta Lindh Åstrand, Anette Karlsson, Magnus Borga, Mats Hammar, Olof Dahlqvist Leinhard

Precision of MRI-based body composition measurements of postmenopausal women

Ingår i PLoS ONE

Artikel i tidskrift

Kontaktpersoner

Forskare