Avdelningen för medicinsk teknik (MT)

Genom utveckling och integration av medicinteknisk forskning och utbildning, tillsammans med sjukvården och näringslivet, bidrar vi till ökad livskvalitet i ett globalt perspektiv.

Avdelningen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet är ett nationellt centrum för forskning, utbildning och innovation inom medicinsk teknik. Verksamheten formas utifrån samhällets hälso- och sjukvårdsbehov och bedrivs i nära samarbete med medicinteknisk industri och sjukhuskliniker.

Vårt huvudsakliga mål är att vara en katalysator för hållbar tillväxt i framtidens medicintekniska system och innovationer - en arena för internationellt ledande forskare, lärare, entreprenörer och studenter - där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår forskningsverksamhetVisa/dölj innehåll

Våra senaste publikationerVisa/dölj innehåll

2021

Peter Gennemark, Katrin Walter, Niclas Clemmensen, Dinko Rekic, Catarina A. M. Nilsson, Jane Knochel, Mikko Holtta, Linda Wernevik, Birgitta Rosengren, Dorota Kakol-Palm, Yanfeng Wang, Rosie Z. Yu, Richard S. Geary, Stan J. Riney, Brett P. Monia, Rikard Isaksson, Rasmus Jansson-Lofmark, Cristina S. J. Rocha, Daniel Linden, Eva Hurt-Camejo, Rosanne Crooke, Lloyd Tillman, Tina Ryden-Bergsten, Bjorn Carlsson, Ulf Andersson, Marie Elebring, Anna Tivesten, Nigel Davies (2021) An oral antisense oligonucleotide for PCSK9 inhibition Science Translational Medicine , Vol. 13 Vidare till DOI

KontaktpersonerVisa/dölj innehåll

ForskareVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll