Avdelningen för medicinsk teknik (MT)

Genom utveckling och integration av medicinteknisk forskning och utbildning, tillsammans med sjukvården och näringslivet, bidrar vi till ökad livskvalitet i ett globalt perspektiv.

Avdelningen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet är ett nationellt centrum för forskning, utbildning och innovation inom medicinsk teknik. Verksamheten formas utifrån samhällets hälso- och sjukvårdsbehov och bedrivs i nära samarbete med medicinteknisk industri och sjukhuskliniker.

Vårt huvudsakliga mål är att vara en katalysator för hållbar tillväxt i framtidens medicintekniska system och innovationer - en arena för internationellt ledande forskare, lärare, entreprenörer och studenter - där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår forskningsverksamhet

Våra senaste publikationer

2023

Malin Jakobsen, Ankica Babic (2023) Patient Self-Monitoring Using Intelligent Phonocardiography on a Mobile Platform Studies in Health Technology and Informatics Vidare till DOI
Deneb Boito, Anders Eklund, Anders Tisell, Richard Levi, Evren Özarslan, Ida Blystad (2023) MRI with generalized diffusion encoding reveals damaged white matter in patients previously hospitalized for COVID-19 and with persisting symptoms at follow-up Brain Communications, Vol. 5, Artikel fcad284 Vidare till DOI
Jörg Schilcher, Alva Nilsson, Oliver Andlid, Anders Eklund (2023) Fusion of electronic health records and radiographic images for a multimodal deep learning prediction model of atypical femur fractures Computers in Biology and Medicine, Vol. 168, Artikel 107704 Vidare till DOI
Luigi Belcastro (2023) Multi-frequency SFDI: depth-resolved scattering models of wound healing
Petra Jacobson, Leili Lind, Hans L. Persson (2023) Applying the Rome Proposal on Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Does Comorbid Chronic Heart Failure Matter? The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Vol. 18, s. 2055-2064 Vidare till DOI
Sebastian Sten, Tim Cardilin, Madeleine Antonsson, Peter Gennemark (2023) Plasma Pharmacokinetics of N-Acetylgalactosamine-Conjugated Small-Interfering Ribonucleic Acids (GalNAc-Conjugated siRNAs) Clinical Pharmacokinetics Vidare till DOI
Stina Björkman, Caroline Lilliecreutz, Marie Bladh, Tomas Strömberg, Carl Johan Östgren, Arina Mahmoud, Arian Kafashian, Sara Bergstrand, Sofia Sederholm Lawesson (2023) Microvascular dysfunction in women with a history of hypertensive disorders of pregnancy: A population-based retrospective cohort study British Journal of Obstetrics and Gynecology Vidare till DOI
Alfredo Ordinola, Shan Cai, Peter Lundberg, Ruiliang Bai, Evren Özarslan (2023) On the sampling strategies and models for measuring diffusion exchange with a double diffusion encoding sequence Magnetic Resonance Letters, Vol. 3, s. 232-247 Vidare till DOI
Deneb Boito, Magnus Herberthson, Tom Dela Haije, Ida Blystad, Evren Özarslan (2023) Diffusivity-limited q-space trajectory imaging Magnetic Resonance Letters, Vol. 3, s. 187-196 Vidare till DOI
Johan Jönemo, Muhammad Usman Akbar, Robin Kämpe, J. Paul Hamilton, Anders Eklund (2023) Efficient Brain Age Prediction from 3D MRI Volumes Using 2D Projections Brain Sciences, Vol. 13, Artikel 1329 Vidare till DOI

Kontaktpersoner

Forskare

Organisation