Avdelningen för medicinsk teknik (MT)

Genom utveckling och integration av medicinteknisk forskning och utbildning, tillsammans med sjukvården och näringslivet, bidrar vi till ökad livskvalitet i ett globalt perspektiv.

Avdelningen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet är ett nationellt centrum för forskning, utbildning och innovation inom medicinsk teknik. Verksamheten formas utifrån samhällets hälso- och sjukvårdsbehov och bedrivs i nära samarbete med medicinteknisk industri och sjukhuskliniker.

Vårt huvudsakliga mål är att vara en katalysator för hållbar tillväxt i framtidens medicintekniska system och innovationer - en arena för internationellt ledande forskare, lärare, entreprenörer och studenter - där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår forskningsverksamhet

Våra senaste publikationer

2024

Mitra Rezaei, Hamidreza Arjmandi, Mohammad Zoofaghari, Kajsa Kanebratt, Liisa Vilen, David Janzen, Peter Gennemark, Adam Noel (2024) Spheroidal Molecular Communication via Diffusion: Signaling Between Homogeneous Cell Aggregates IEEE TRANSACTIONS ON MOLECULAR BIOLOGICAL AND MULTI-SCALE COMMUNICATIONS, Vol. 10, s. 197-210 Vidare till DOI
Aida Ajan, Karin Roberg, Ingemar Fredriksson, Jahan Abtahi (2024) Reproducibility of Laser Doppler Flowmetry in gingival microcirculation. A study on six different protocols Microvascular Research, Vol. 153, Artikel 104666 Vidare till DOI
Hady Shahin, Luigi Belcastro, Jyotirmoy Das, Marina Perdiki Grigoriadi, Rolf Saager, Ingrid Steinvall, Folke Sjöberg, Pia Olofsson, Moustafa Elmasry, Ahmed Elserafy (2024) MicroRNA-155 mediates multiple gene regulations pertinent to the role of human adipose-derived mesenchymal stem cells in skin regeneration Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, Vol. 12, Artikel 1328504 Vidare till DOI
Bertil Wegmann, Anders Lundquist, Anders Eklund, Mattias Villani (2024) Bayesian modelling of effective and functional brain connectivity using hierarchical vector autoregressions The Journal of the Royal Statistical Society, Series C: Applied Statistics Vidare till DOI
Sherif Elawa, Ingemar Fredriksson, Ingrid Steinvall, Johan Zötterman, Simon Farnebo, Erik Droog Tesselaar (2024) Skin perfusion and oxygen saturation after mastectomy and radiation therapy in breast cancer patients Breast, Vol. 75, Artikel 103704 Vidare till DOI
Neda Haj-Hosseini, Hanna Jonasson, Magnus Stridsman, Lars Carlsson (2024) Interactive remote electrical safety laboratory module in biomedical engineering education Education and Information Technologies Vidare till DOI
Sara Bergstrand, Hanna Jonasson, Ingemar Fredriksson, Marcus Larsson, Carl Johan Östgren, Tomas Strömberg (2024) Association between cardiovascular risk profile and impaired microvascular function in a Swedish middle-aged cohort (the SCAPIS study) European Journal of Preventive Cardiology Vidare till DOI
Alfredo Miguel Ordinola, Evren Özarslan, Ruiliang Bai, Magnus Herberthson (2024) Limitations and generalizations of the first order kinetics reaction expression for modeling diffusion-driven exchange: Implications on NMR exchange measurements Journal of Chemical Physics, Vol. 160, Artikel 084701 Vidare till DOI
Johan Jönemo (2024) Deep learning on large neuroimaging datasets
Muhammad Usman Akbar, Måns Larsson, Ida Blystad, Anders Eklund (2024) Brain tumor segmentation using synthetic MR images - A comparison of GANs and diffusion models Scientific Data, Vol. 11, Artikel 259 Vidare till DOI

Kontaktpersoner

Forskare

Organisation