Avdelningen för medicinsk teknik (MT)

Genom utveckling och integration av medicinteknisk forskning och utbildning tillsammans med sjukvården och näringslivet, bidrar vi till ökad livskvalitet i ett globalt perspektiv.

Avdelningen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet är ett nationellt centrum för forskning, utbildning och innovation inom medicinsk teknik. Verksamheten formas utifrån samhällets hälso- och sjukvårdsbehov och bedrivs i nära samarbete med medicinteknisk industri och sjukhuskliniker.

Vårt huvudsakliga mål är att vara en katalysator för hållbar tillväxt i framtidens medicintekniska system och innovationer - en arena för internationellt ledande forskare, lärare, entreprenörer och studenter - där ny kunskap skapas och sprids. 

Aktuella publikationer

2018

Ruben Cubo, Mattias Åström, Alexander Medvedev

Optimization-Based Contact Fault Alleviation in Deep Brain Stimulation Leads

Ingår i IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering

Artikel i tidskrift

Jin Liu, Tuan Pham, Hong Yan, Zhizhen Liang

Fuzzy mixed-prototype clustering algorithm for microarray data analysis

Ingår i Neurocomputing

Artikel i tidskrift

Tuan Pham, Hong Yan

A regularity statistic for images

Ingår i Chaos, Solitons & Fractals

Artikel i tidskrift

Peter Zsigmond, Simone Hemm-Ode, Karin Wårdell

Optical Measurements during Deep Brain Stimulation Lead Implantation: Safety Aspects.

Ingår i Stereotactic and Functional Neurosurgery

Artikel i tidskrift

Hugo Giambini, Taku Hatta, Krzysztof R. Gorny, Per Widholm, Anette Karlsson, Olof Dahlqvist Leinhard, Mark C. Adkins, Chunfeng Zhao, Kai-Nan An

INTRAMUSCULAR FAT INFILTRATION EVALUATED BY MAGNETIC RESONANCE IMAGING PREDICTS THE EXTENSIBILITY OF THE SUPRASPINATUS MUSCLE

Ingår i Muscle and Nerve

Artikel i tidskrift

Kontaktpersoner

Forskare

Vår forskningsverksamhet