Avdelningen för medicinsk teknik (MT)

Genom utveckling och integration av medicinteknisk forskning och utbildning tillsammans med sjukvården och näringslivet, bidrar vi till ökad livskvalitet i ett globalt perspektiv.

Avdelningen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet är ett nationellt centrum för forskning, utbildning och innovation inom medicinsk teknik. Verksamheten formas utifrån samhällets hälso- och sjukvårdsbehov och bedrivs i nära samarbete med medicinteknisk industri och sjukhuskliniker.

Vårt huvudsakliga mål är att vara en katalysator för hållbar tillväxt i framtidens medicintekniska system och innovationer - en arena för internationellt ledande forskare, lärare, entreprenörer och studenter - där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår forskningsverksamhet

Våra senaste publikationer

2018

Tuan Pham, Hong Yan

A regularity statistic for images

Ingår i Chaos, Solitons & Fractals

Artikel i tidskrift

Sara Bergstrand, Maria-Aurora Morales, Giuseppe Coppini, Marcus Larsson, Tomas Strömberg

The relationship between forearm skin speed-resolved perfusion and oxygen saturation, and finger arterial pulsation amplitudes, as indirect measures of endothelial function

Ingår i Microcirculation

Artikel i tidskrift

Rebecca Abbott, Anneli Peolsson, Janne West, James M. Elliott, Ulrika Åslund, Anette Karlsson, Olof Dahlqvist Leinhard

The qualitative grading of muscle fat infiltration in whiplash using fat and water magnetic resonance imaging

Ingår i The spine journal

Artikel i tidskrift

Ruben Cubo, Mattias Åström, Alexander Medvedev

Optimization-Based Contact Fault Alleviation in Deep Brain Stimulation Leads

Ingår i IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering

Artikel i tidskrift

Tuan Pham

Pattern analysis of computer keystroke time series in healthy control and early-stage Parkinson's disease subjects using fuzzy recurrence and scalable recurrence network features

Ingår i Journal of Neuroscience Methods

Artikel i tidskrift

Kontaktpersoner

Forskare