Avdelningen för medicinsk teknik (MT)

Genom utveckling och integration av medicinteknisk forskning och utbildning tillsammans med sjukvården och näringslivet, bidrar vi till ökad livskvalitet i ett globalt perspektiv.

Avdelningen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet är ett nationellt centrum för forskning, utbildning och innovation inom medicinsk teknik. Verksamheten formas utifrån samhällets hälso- och sjukvårdsbehov och bedrivs i nära samarbete med medicinteknisk industri och sjukhuskliniker.

Vårt huvudsakliga mål är att vara en katalysator för hållbar tillväxt i framtidens medicintekniska system och innovationer - en arena för internationellt ledande forskare, lärare, entreprenörer och studenter - där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår forskningsverksamhet

Våra senaste publikationer

2018

Ruben Cubo, Mattias Åström, Alexander Medvedev

Optimization-Based Contact Fault Alleviation in Deep Brain Stimulation Leads

Ingår i IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering

Artikel i tidskrift

Tuan Pham, Hong Yan

Spatial-dependence recurrence sample entropy

Ingår i Physica A

Artikel i tidskrift

Martin Hultman, Ingemar Fredriksson, Marcus Larsson, Atila Alvandpour, Tomas Strömberg

A 15.6 frames per second 1 megapixel Multiple Exposure Laser Speckle Contrast Imaging setup

Ingår i Journal of Biophotonics

Artikel i tidskrift

Neda Haj-Hosseini, Johan Richter, Peter Milos, Martin Hallbeck, Karin Wårdell

5-ALA fluorescence and laser Doppler flowmetry for guidance in a stereotactic brain tumor biopsy

Ingår i , Biomedical Optics Express

Artikel i tidskrift

Tuan Pham, Hong Yan

A regularity statistic for images

Ingår i Chaos, Solitons & Fractals

Artikel i tidskrift

Kontaktpersoner

Forskare