Avdelningen för medicinsk teknik (MT)

Genom utveckling och integration av medicinteknisk forskning och utbildning tillsammans med sjukvården och näringslivet, bidrar vi till ökad livskvalitet i ett globalt perspektiv.

Avdelningen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet är ett nationellt centrum för forskning, utbildning och innovation inom medicinsk teknik. Verksamheten formas utifrån samhällets hälso- och sjukvårdsbehov och bedrivs i nära samarbete med medicinteknisk industri och sjukhuskliniker.

Vårt huvudsakliga mål är att vara en katalysator för hållbar tillväxt i framtidens medicintekniska system och innovationer - en arena för internationellt ledande forskare, lärare, entreprenörer och studenter - där ny kunskap skapas och sprids. 

Aktuella publikationer

2017

Markus Nilsson, Samo Lasic, Ivana Drobnjak, Daniel Topgaard, Carl-Fredrik Westin

Resolution limit of cylinder diameter estimation by diffusion MRI: The impact of gradient waveform and orientation dispersion

Ingår i NMR in Biomedicine

Artikel i tidskrift

Malcolm Latorre

The Physical Axon: Modeling, Simulation and Electrode Evaluation

Doktorsavhandling, sammanläggning

Martin M. Reich, Nicolo G. Pozzi, Joachim Brumberg, Mattias Åström, Jens Volkmann, Ioannis U. Isaias

Letter: Reply: Clinical approach to delayed-onset cerebellar impairment following deep brain stimulation for tremor in BRAIN, vol 140, issue , pp

Ingår i Brain

Artikel i tidskrift

Liv Kristin Sundheim, Ane Halse Sporastoyl, Torjus Wester, Göran Salerud, Knut Kvernebo

Acute skin trauma induces hyperemia, but superficial papillary nutritive perfusion remains unchanged

Ingår i Microcirculation

Artikel i tidskrift

Tuan Pham

From fuzzy recurrence plots to scalable recurrence networks of time series

Ingår i Europhysics letters

Artikel i tidskrift

Kontaktpersoner

Forskare

Vår forskningsverksamhet