Avdelningen för medicinsk teknik (MT)

Genom utveckling och integration av medicinteknisk forskning och utbildning tillsammans med sjukvården och näringslivet, bidrar vi till ökad livskvalitet i ett globalt perspektiv.

Avdelningen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet är ett nationellt centrum för forskning, utbildning och innovation inom medicinsk teknik. Verksamheten formas utifrån samhällets hälso- och sjukvårdsbehov och bedrivs i nära samarbete med medicinteknisk industri och sjukhuskliniker.

Vårt huvudsakliga mål är att vara en katalysator för hållbar tillväxt i framtidens medicintekniska system och innovationer - en arena för internationellt ledande forskare, lärare, entreprenörer och studenter - där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår forskningsverksamhet

Våra senaste publikationer

2019

Tuan Pham

Fuzzy weighted recurrence networks of time series Chock

Ingår i Physica A

Artikel i tidskrift

2018

Tuan Pham

Pattern analysis of computer keystroke time series in healthy control and early-stage Parkinson's disease subjects using fuzzy recurrence and scalable recurrence network features

Ingår i Journal of Neuroscience Methods

Artikel i tidskrift

Anders Eklund, Hans Knutsson

Reply to Chen et al.: Parametric methods for cluster inference perform worse for two‐sided t‐tests

Ingår i Human Brain Mapping

Artikel i tidskrift

Martin Hultman, Ingemar Fredriksson, Marcus Larsson, Atila Alvandpour, Tomas Strömberg

A 15.6 frames per second 1 megapixel Multiple Exposure Laser Speckle Contrast Imaging setup

Ingår i Journal of Biophotonics

Artikel i tidskrift

Jin Liu, Tuan Pham, Hong Yan, Zhizhen Liang

Fuzzy mixed-prototype clustering algorithm for microarray data analysis

Ingår i Neurocomputing

Artikel i tidskrift

Kontaktpersoner

Forskare