Avdelningen för medicinsk teknik (MT)

Genom utveckling och integration av medicinteknisk forskning och utbildning tillsammans med sjukvården och näringslivet, bidrar vi till ökad livskvalitet i ett globalt perspektiv.

Avdelningen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet är ett nationellt centrum för forskning, utbildning och innovation inom medicinsk teknik. Verksamheten formas utifrån samhällets hälso- och sjukvårdsbehov och bedrivs i nära samarbete med medicinteknisk industri och sjukhuskliniker.

Vårt huvudsakliga mål är att vara en katalysator för hållbar tillväxt i framtidens medicintekniska system och innovationer - en arena för internationellt ledande forskare, lärare, entreprenörer och studenter - där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår forskningsverksamhet

Våra senaste publikationer

2018

Douglas Teodoro, Erik Sundvall, Mario Joao Junior, Patrick Ruch, Sergio Miranda Freire

ORBDA: An &ITopen&ITEHR benchmark dataset for performance assessment of electronic health record servers

Ingår i PLoS ONE

Artikel i tidskrift

Tuan Pham, Hong Yan

A regularity statistic for images

Ingår i Chaos, Solitons & Fractals

Artikel i tidskrift

Sara Bergstrand, Maria-Aurora Morales, Giuseppe Coppini, Marcus Larsson, Tomas Strömberg

The relationship between forearm skin speed-resolved perfusion and oxygen saturation, and finger arterial pulsation amplitudes, as indirect measures of endothelial function

Ingår i Microcirculation

Artikel i tidskrift

Magnus Borga, Janne West, Jimmy Bell, Nicholas Harvey, Thobias Romu, Steven Heymsfield, Olof Dahlqvist Leinhard

Advanced body composition assessment: From body mass index to body composition profiling

Ingår i Journal of Investigative Medicine

Artikel i tidskrift

Jens Sjölund, Anders Eklund, Evren Özarslan, Magnus Herberthson, Maria Bånkestad, Hans Knutsson

Bayesian uncertainty quantification in linear models for diffusion MRI

Ingår i NeuroImage

Artikel i tidskrift

Kontaktpersoner

Forskare