Förvildningens och domesticeringens genomik - Wright group

tupp som gal
Emily Willoughby

Vår forskning fokuserar på den genetiska grunden för domesticering, förvildning och beteende. Vi använder tvillingprocesserna för domestisering och förvildning för att hitta den genetiska grunden för komplexa egenskaper.

Läs mer om vår forskning på wrightlab.se/ (på engelska).

Kontakt

Relaterat

Organisation