AVIAN-gruppen för beteendegenomik och fysiologi

Bild på kycklingar, Red Jungle Fowl.

AVIAN-gruppen för beteendegenomik och fysiologi vid Linköpings universitet undersöker den genetiska basen för beteende och fysiologi.

Logotyp AVIAN. Forskningsgruppen samordnar flera lab med ett gemensamt intresse i fåglars biologi, även om andra arter också studeras.

Den mesta forskningen är inriktad på det röda djungelhönset och moderna raser selekterade inom lantbruket för ägg- och köttproduktion.

De övergripande målen för forskningen är att förbättra hönsens välfärd under produktionsförhållanden och att förstå processer bakom domesticering av djur.

AVIAN-gruppen har unika förhållanden och faciliteter för forskningen, inkluderande en hönsanläggning med flera avelspopulationer av röda djungelhöns.

För mer information, besök de enskilda forskargruppernas webbsidor som listas nedan.

Nyheter

två kycklingar i närbild.

Kycklingars lek kan berätta om hur de mår

Lek är ett vanligt beteende hos unga djur, mest känt hos däggdjur. Nu har forskare för första gången kartlagt lekens utveckling hos kycklingar. Resultaten visar att de ägnar mycket tid åt lek av olika slag, precis som hundvalpar och kattungar.

Kycklingar av röd djungelhöna (G. gallus) från studiepopulationen vid Linköpings universitet.

Tamhönsens anfader söker kontakt med människor

Även arter som inte är domesticerade kan potentiellt utveckla ett socialt samspel med människor, enligt en studie på djungelhöns. Forskarna hoppas att fynden leder till fler studier kring hur kontaktsökande med människan uppkommer.

hund njuter av att bli klappad

Hundars långtidsstress kopplad till relationen med ägarna

Det finns ett samband mellan relationen till ägaren och stressnivån hos hunden, enligt en studie från LiU. Fynden pekar dessutom på att det finns skillnader mellan olika hundraser när det gäller samband mellan hundens stress och faktorer hos ägaren.

Forskargrupper

Relaterat

Kontakt

Organisation