AVIAN-gruppen för beteendegenomik och fysiologi

Bild på kycklingar, Red Jungle Fowl.

AVIAN-gruppen för beteendegenomik och fysiologi vid Linköpings universitet undersöker den genetiska basen för beteende och fysiologi.

Logotyp AVIAN. Forskningsgruppen samordnar flera lab med ett gemensamt intresse i fåglars biologi, även om andra arter också studeras.

Den mesta forskningen är inriktad på det röda djungelhönset och moderna raser selekterade inom lantbruket för ägg- och köttproduktion.

De övergripande målen för forskningen är att förbättra hönsens välfärd under produktionsförhållanden och att förstå processer bakom domesticering av djur.

AVIAN-gruppen har unika förhållanden och faciliteter för forskningen, inkluderande en hönsanläggning med flera avelspopulationer av röda djungelhöns.

För mer information, besök de enskilda forskargruppernas webbsidor som listas nedan.

Nyheter

Forskargrupper

Relaterat

Kontakt

Organisation