AVIAN-gruppen för beteendegenomik och fysiologi

Bild på kycklingar, Red Jungle Fowl.

AVIAN-gruppen för beteendegenomik och fysiologi vid Linköpings universitet undersöker den genetiska basen för beteende och fysiologi.

Logotyp AVIAN. Forskningsgruppen samordnar flera lab med ett gemensamt intresse i fåglars biologi, även om andra arter också studeras.

Den mesta forskningen är inriktad på det röda djungelhönset och moderna raser selekterade inom lantbruket för ägg- och köttproduktion.

De övergripande målen för forskningen är att förbättra hönsens välfärd under produktionsförhållanden och att förstå processer bakom domesticering av djur.

AVIAN-gruppen har unika förhållanden och faciliteter för forskningen, inkluderande en hönsanläggning med flera avelspopulationer av röda djungelhöns.

För mer information, besök de enskilda forskargruppernas webbsidor som listas nedan.

Nyheter Visa/dölj innehåll

Forskargrupper Visa/dölj innehåll

Relaterat Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll