Avfall

Allmänt om avfall

Information om laboratorieavfall och farligt avfall som uppstår i laboratorier, verkstäder eller liknande verksamhet på LiU finns samlat nedan. Specifik information om vissa avfallsslag, exempelvis radioaktivt avfall, kan också finnas under respektive ämnessida.

Information om källsortering av avfall, miljörum med mera finns på Liunet. På dessa sidor finns också information om avfall för övrig verksamhet vid LiU.

Region Östergötland

Anvisningar för hantering av avfall och farligt avfall för medarbetare inom Region Östergötland finns på Region Östergötlands intranät.

Mer om avfall