Fotografi av Aban Ansari-Önnestam

Aban Ansari-Önnestam

Doktorand

Min doktorandtjänst är inom optimering under handledning av Anders Forsgren (KTH) och Elina Rönnberg (LiU). Jag är också en del av forskningsgruppen Matematik och algoritmer för intelligent beslutsfattande. Mina intressen ligger inom matematisk analys, linjär algebra och metodutveckling för kontinuerlig optimering. Målet med min forskning är att utveckla nya algoritmer för maskininlärning inom området matematisk optimering.

Min tjänst finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), genom vilken jag också är en del av WASP Graduate school.

Forskning

Handledare

Organisation