Fotografi av Adam Enmalm

Adam Enmalm

Doktorand

Jag är forskningsassistent i Dr Rebecca Böhmes och Håkan Olaussons grupper. Min bakgrund är inom kognitiv neurovetenskap, och jag är involverad i flera pågående projekt som undersöker beröring och hur vi skiljer mellan oss själva och andra.

Forskning

Organisation

Twitter