Fotografi av Agneta Frode Blomberg

Agneta Frode Blomberg

Planerings- och ekonomidirektör, Avdelningschef

I mitt uppdrag ligger att utveckla universitetets övergripande planerings- och ekonomiprocesser och att på ett tydligt sätt integrera ekonomin i verksamheten. Verksamhet och ekonomi är ju två sidor av samma mynt

Samlat ansvar för universitetets ekonomi

Som planerings- och ekonomidirektör ansvarar jag övergripande för Linköpings universitets verksamhetsplan och budget.

På Linköpings universitet har vi de senaste åren arbetat aktivt med att utveckla planerings- och uppföljningsprocessen. Verksamhetsplanen ska ge en gemensam bild av nuläget och vart universitetet vill nå. Jag ansvarar också för arbetet med att ta fram budgetunderlag, årsredovisning och delårsrapporter.

Jag inspireras av att tillsammans med mina kollegor jobba mot ett resultat. Och universitetet är verkligen en positiv arbetsplats, människor är kreativa och vill mycket.

Publikationer

2024

Agneta Frode Blomberg, Marie Sigvardsson, Helena Blackert, Magnus Johansson, Sara Hammarsten (Redaktörskap) (2024) Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2023

2023

Agneta Frode Blomberg, Marie Sigvardsson, Marcus Pettersson, Magnus Johansson (Redaktörskap) (2023) Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2022

2022

Agneta Frode Blomberg, Marie Sigvardsson, Sara Hammarsten, Magnus Johansson (Redaktörskap) (2022) Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2021

2021

Agneta Frode Blomberg, Marie Sigvardsson, Karin Christoffersson, Magnus Johansson (Redaktörskap) (2021) Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2020

2019

Agneta Frode Blomberg, Marie Sigvardsson, Karin Christoffersson, Magnus Johansson (Redaktörskap) (2019) Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2019

Uppdrag och nätverk

Uppdrag

  • Övergripande verksamhets- och ekonomistyrning
  • Övergripande ekonomisk planering
  • Övergripande planeringsfrågor inom utbildning
  • Budgetering
  • Redovisning
  • Uppföljning av verksamhet och ekonomi
  • Finansfrågor

Nätverk

  • Ekonomichefsnätverk landets universitet
  • Planeringschefsnätverk landets universitet
  • Ekonomistyrningsverkets ekonomichefsrådKontakt Planerings- och ekonomiavdelningen

Organisation