Samlat ansvar för universitetets ekonomi

Som planerings- och ekonomidirektör ansvarar jag övergripande för Linköpings universitets verksamhetsplan och budget.

På Linköpings universitet har vi de senaste åren arbetat aktivt med att utveckla planerings- och uppföljningsprocessen. Verksamhetsplanen ska ge en gemensam bild av nuläget och vart universitetet vill nå. Jag ansvarar också för arbetet med att ta fram budgetunderlag, årsredovisning och delårsrapporter.

Jag inspireras av att tillsammans med mina kollegor jobba mot ett resultat. Och universitetet är verkligen en positiv arbetsplats, människor är kreativa och vill mycket.

Publikationer

2023

2022

2021

2019

2018

Uppdrag och nätverk

Uppdrag

  • Övergripande verksamhets- och ekonomistyrning
  • Övergripande ekonomisk planering
  • Övergripande planeringsfrågor inom utbildning
  • Budgetering
  • Redovisning
  • Uppföljning av verksamhet och ekonomi
  • Finansfrågor

Nätverk

  • Ekonomichefsnätverk landets universitet
  • Planeringschefsnätverk landets universitet
  • Ekonomistyrningsverkets ekonomichefsrådKontakt Planerings- och ekonomiavdelningen

Organisation