Fotografi av Agneta Jansson

Agneta Jansson

Avdelningschef, Enhetschef, Forskningskoordinator

Avdelningschef för Forskningsstödsavdelningen (FOSA).

Presentation

Jag är enhetschef för Forskningsanalysenheten (FAE) vid LiU och avdelningschef för Forskningsstödsavdelningen.

Enheten har till syfte att ge stöd i form av analyser och omvärldsbevakning av forskning och forskningsfinansieringsfrågor både avseende nationell och internationell finansiering. Enheten arbetar i nära samarbete med forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) och forskningsprogramenheten (Program Office) som erbjuder koordineringsstöd till LiU:s forskare med syfte att bidra till genomförandet av omfattande forskningssatsningar, både nationella satsningar och projekt inom EU:s ramprogram. 

I min roll som forskningskoordinator assisterar jag forskare att finna och informera om aktuella utlysningar, samt bistå vid ansökningsprocessen från projektidé till komplett ansökan. Jag ansvarar för ansökningar till Marie Skłodowska-Curie Programmet från LiU.

Jag har arbetat på Grants Office sedan april 2017 och har erfarenhet av forskning som docent i experimentell onkologi.

Medarbetare Forskningsanalysenheten

Organisation