Presentation

Jag är enhetschef för Forskningsanalysenheten (FAE) vid LiU och biträdande avdelningschef för Forskningsstödsavdelningen.

Enheten har till syfte att ge stöd i form av analyser och omvärldsbevakning av forskning och forskningsfinansieringsfrågor både avseende nationell och internationell finansiering. Enheten arbetar i nära samarbete med forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) och forskningsprogramenheten (Program Office) som erbjuder koordineringsstöd till LiU:s forskare med syfte att bidra till genomförandet av omfattande forskningssatsningar, både nationella satsningar och projekt inom EU:s ramprogram. 

I min roll som forskningskoordinator assisterar jag forskare att finna och informera om aktuella utlysningar, samt bistå vid ansökningsprocessen från projektidé till komplett ansökan. Jag ansvarar för ansökningar till Marie Skłodowska-Curie Programmet från LiU.

Jag har arbetat på Grants Office sedan april 2017 och har erfarenhet av forskning som docent i experimentell onkologi.

Medarbetare Forskningsanalysenheten

Organisation