Presentation

Jag är enhetschef för Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) vid LiU.

Enheten har till syfte att ge stöd vid forskningsfinansieringsprocesser samt vid genomförande av större forskningssatsningar. Stöd vid forskningsfinansieringsprocesser har huvudfokus mot EU:s ramprogram samt till prioriterade utlysningar från svenska finansiärer. Enheten arbetar i nära samarbete med forskningsprogramenheten (Program Office) som erbjuder koordineringsstöd till LiU:s forskare med syfte att bidra till genomförandet av omfattande forskningssatsningar, både nationella satsningar och projekt inom EU:s ramprogram. I min roll som forskningskoordinator assisterar jag forskare att finna och informera om aktuella utlysningar, samt bistå vid ansökningsprocessen från projektidé till komplett ansökan. Jag ansvarar för ansökningar till Marie Skłodowska-Curie Programmet från LiU. 

Jag har arbetat på Grants Office sedan april 2017 och har erfarenhet av forskning som docent i experimentell onkologi.

Medarbetare Forskningsfinansieringsenheten Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2017

2016

2014