Gestaltningar som interaktionell praktik vid operarepetitioner 

Min forskning handlar om hur medlemmarna i en operaensemble skapar en operaföreställning. Med hjälp av multimodal interaktionsanalys fokuserar jag särskilt på hur medlemmarna använder sina kroppar i gestaltningar (eng. depictions) som interaktionell praktik för att kommunicera om den framväxande föreställningen. 

Mitt avhandlingsarbete sker inom ramen för projektet ”Non-lexical vocalizations” vars övergripande syfte är att ifrågasätta de vedertagna gränserna mellan språk och icke-språk och språk och kropp.

Publikationer

2023

2021

Löfgren, A. (2020). Song versus talk during depictions in proposal sequences at opera rehearsals – Intersubjectivity and vocal modality. European Conference on Conversation Analysis. June 30, 2020, online.

Löfgren, A. (2019) Mixing song and speech when proposing at opera rehearsals. 5th Copenhagen Multimodality Day, 4 October, Copenhagen.

Löfgren, A. & Hofstetter, E. (2019). Depiction vs. rehearsal: Comparing how professional musicians use depictive playing and rehearsal playing. 12th ILL, May 3-5, Lund.

Forskningsprojekt

Undervisning

Jag undervisar på logopedprogrammet vid Linköpings universitet och har kursansvar för kursen Tal- och språkstörning hos barn I (30 hp). 

CV

Utbildning och bakgrund

Jag har en kandidatexamen i franska och lingvistik från Uppsala universitet samt en magisterexamen i logopedi från Uppsala universitet.

Jag är legitimerad logoped med arbetslivserfarenhet inom barnspråk, neuro och flerspråkighet. Jag har även en bakgrund inom musik.

Andra uppdrag

Doktorandrepresentant i Filosofiska fakultetens forskarutbildningsnämnd. 

Handledare doktorsavhandling

Organisation