Forskning

Forskning- och Utvecklings-Enheten för Hud och Odlade Celler

Vision

Autologa keratinocyter och stamceller kan expanderas, differentieras och kombineras med andra typer av celler och / eller biomaterial för att skapa variabla alternativ för hudregenerering.

Uppdrag
Enkel och säker hudregenererande lösning för brännskadade och kroniska sårpatienter.

Forskningsstrategi
Enheten har två forskningsinriktningar för hudregenerering. Den första inriktningen baseras på att isolera patientens keratinocyter och applicera dem på sårområdet, med eller utan expandering av cellkulturen. Den nuvarande forskningen inom denna inriktningen innebär att optimera laboratorieförfarandet mot de europeiska direktiven som kontrollerar avancerade terapiläkemedel (ATMP). Den andra inriktningen är baserad på stamcellsdifferentiering till epidermala celler. Flera pågående studier undersöker olika strategier för att förbättra differentieringen. För båda celltyperna upprättas en flerskikts hudkonstruktion, med eller utan biomaterial, som kommer att fungera som en möjlig klinisk lösning för svåra hudskador. För närvarande slutför vi vår ansökan för vår första klinisk prövning, där vi med hjälp av autologa odlade keratinocyter behandlar svåra brännskador.

Våra projekt finansieras av Region Östergötland och ATMP Sverige.

För mer information, se vår hemsida på Region Östergötlands webbplats.

Publikationer

Organisation