Presentation

Aida Nordman är universitetslektor i datavetenskap. Hennes fokus inom forskning är att undersöka interaktiva algoritmer i syfte att extrahera värdefull kunskap ur stora datamängder, hur visualiseringsteknik kan användas för användarstyrda sätt att hitta samband och mönster, och slutligen hur expertkunskap kan byggas in i algoritmer för datautvinning.

Hon är också ansvarig för kurser inom programmering och datastrukturer.

Publikationer

2023

2019

Relaterad information