Fotografi av Aleksandra Ålund

Aleksandra Ålund

Professor emerita

Etnicitet, identitet och agens

Aleksandra Ålunds forskning rör frågor kring etnicitet och social integration med fokus på medborgarskap, genus, ungdom och nya sociala rörelser. 

Aleksandra Ålund är utbildad vid universiteten i Belgrad, Umeå och Uppsala och har doktorerat i sociologi vid Umeå universitet (1978). Hon har i flera internationella verk dokumenterat aspekter av social exkludering och inkludering med fokus på politisk marginalisering, diskriminering på arbetsmarknaden, framväxten av nya etniciteter, kulturellt skapande, sociala identiteter och medborgerlig agens.

Hon har slutfört en rad forskningsprojekt på fältet och arbetar för närvarande med Urbana rättviserörelser (bidrag från FORMAS 2014-2017) och Samverkan, utbildning och inkludering i mångetniska förortsmiljöer (bidrag från VR 2014-2017).

Urval av projekt

"Utbildning, arbete och medborgarskap i den mångetniska storstaden" (VR, avslutat 2009),
"Etnicitet, kön och sociala nätverk i informella rekryteringspraktiker" (FAS 2008-2012),
"Anti-diskrimineringsarbete bland migrantorganisationer" (FAS/REMESO inom programmet Labour Market Restructuring, Migration and Social Exclusion, 2009-2013).
För närvarande deltar hon i projekten "Urbana rättviserörelser" (FORMAS 2014-2017) och "Samverkan, utbildning och inkludering i mångetniska förortsmiljöer" (VR 2014-2017).

Nätverk och samverkan

Member of the international scientific board of the international networking programme: RECODE: Responding to Complex Diversity in Europe and Canada (2009-2014)
Member (2009-2015-) of Swedish MOST (Management of Social Transformation) International Social Science Program at UNESCO.
Member of RC5 (ISA, International sociological association, Research Committee)
Member of ESA (European sociological association)
Member of IMISCOE; International migration and social cohesion in Europe, International scientific network
Member of Scientific advisory board of the International Migration and Development Network (INMD) (2014-)
Editorial Board Member of Social Inclusion
Editorial Board Member of Revija za Sociologiju
Editorial Board Member of Migracijske i etničke teme

Hon är även medlem i det VR finansierade Research Links projekt: ”Governance versus management of migration. What space for civil society?" (Samarbete mellan Sverige (REMESO), Turkiet, University of Ankara och México, University of Zacatecas.)

Publikationer

2023

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund (2023) Un contramovimiento del precariado [A countermovement of the precariat]: Migración,trabajo y el enigma de los derechos humanos [migration, labour, and the enigma of human rights] Migración y Desarollo, Vol. 21, s. 71-92
Carl-Ulrik Schierup, Raul Delgado Wise, Aleksandra Ålund (2023) Global migration governance: Positionality, agency and impact of civil society Research Handbook on the Institutions of Global Migration Governance, s. 227-248 Vidare till DOI
Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund (2023) ¿CUÁL SOLIDARIDAD EN LA INVESTIGACIÓN?: Migración,precariedad y movimientos Sociales MIGRACIÓN YTRANSFORMACIÓNSOCIAL: Perspectivas comprometidas

2022

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund, Ilhan Kellecioglu (2022) Forward through the Past?: Reinventing the 'People's House' in Subaltern Stockholm Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Possibility, s. 168-202 Vidare till DOI
Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund, Magnus Dahlstedt (2022) Mångkulturalismens paradoxer i backspegeln Bortom systemskiftet: Mot en ny gemenskap, s. 344-363

Forskning

Organisation