Fotografi av Alessandra Di Pisa

Alessandra Di Pisa

Universitetslektor, Avdelningschef

Konstnär med intresse för det kollaborativa och tvärdisciplinära skapandet och lektor i visuell kommunikation och gestaltning, med lång erfarenhet av challenged based learning.

Tvärdisciplinär samtida konst och challenged based learning

Den samtida konstens komplexitet och ständiga krav på kognitiv flexibilitet skapar en fantastisk grund för att utveckla ett kreativt och kritiskt tänkande. Det är med avstamp i konceptuella konstnärliga metoder som jag undervisar i kreativa processer och challenged based learning.

Jag har varit verksam konstnär sedan början av 2000-talet och är sedan ett decennium tillbaka en del av konstduon DiPisaStasinski, tillsammans med Robert Stasinski. I vår konst har vi utgått från dialogisk estetik och i vårt senaste projekt har vi skapat en AI-uppkopplad interaktiv robotskulptur i samarbete med IBM.

Som pedagog och lärare i över ett decennium har jag föreläst om konst och undervisat i konstnärliga metoder, med syfte att belysa hur konsten som kunskapssystem kan nyttjas som ett kognitivt redskap för analys, liksom för utvecklandet av kreativ kompetens. Jag har undervisat vid flera olika institutioner i både teoretiska och praktiska kurser, med en lång erfarenhet av challanged based learning.

I takt med den ökade medvetenhet om människans inverkan på miljön har vikten av ett tvärdisciplinärt perspektiv aktualiserats inom utbildning och kreativ kompetens är av stor betydelse för arbetet mot en hållbar utveckling. I rollen som studierektor leder jag ett omfattande revideringsarbete av våra tre program vid Malmstens och här är hållbar utveckling en kärnfråga.

Konstprojekt

Konstprojektet Being Unthinkable
Prallan Allsten

Being Unthinkable...

Ett verk av konstnärsduon DiPisaStasinski i samarbete med IBM.

DiPisaStasinski

Korta fakta om Alessandra di Pisa

Kort CV 

 • BA Fine Art, Golsmiths Collage, 2003
 • Magisterexamen i fri konst, Konstfack, 2006

Länk till Alessandra Di Pisas hemsida

Länk till komplett CV

Digital portfolio

Publikation

Di Pisa, A. & Stasinski, R. 2021. The Art of Creating the Unthinkable: Connecting Processes of Engineerin, Management, and Aesthetics. In: Kostera, M & Woźniak, C. ed. Aesthetics, Organisation, and Humanistic Management. New York: Routledge, pp.129-149.

Undervisning

 • 2018- Visuell kommunikation & gestaltning, och Kunskapsproduktion, Malmstens LiU
 • 2019-2020 Nordic Contemporary Art, DIS Stockholm
 • 2009-2018 Reflective Design, KTH Medieteknik & interaktionsdesign
 • 2013-2014 Visual Cultural History, Berghs School of Communication
 • 2007-2013 Konstnärliga metoder & verktyg, KTH Arkitekturskolan

Stipendier i urval

 • 2016 Kulturbryggan
 • 2008 Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden
 • 2008 Internationellt kulturutbyte, IASPIS
 • 2006 Internationellt kulturutbyte, IASPIS
 • 2006 Konstfacks stipendium

Representerad med konstverk i följande samlingar

 • Kalmar Konstmuseum
 • Botkyrka konsthall
 • Luciano Benetton Collection
 • IBM Sweden Art Collection

Utställningar i urval

 • 2015 MAp of the new art, Fondazione Giorgio Cini, Venedig
 • 2011 The return of the losers, Kalmar Konstmuseum
 • 2009 Living in a Modern Society, Kaliningrad State Art Gallery
 • 2008 Qui vive? Biennale for Young Art, Moskva
 • 2006 Tomhetens Triumf, Kulturhuset, Stockholm
 • 2006 Hyper Design, Shanghai Biennale
 • 2005 Massor av Video, Haninge Kulturhus
 • 2005 Hypercommercial, Stockholm Art Fair
 • 2002 Homebase HOUSE of Yokota American Army Base, Tokyo
 • 1997 Främlingen – dröm eller hot, Nationalmuseum

Sociala medier

Facebook Malmstens Linköpings universitet
Instagram: malmstens_liu

Organisation