Fotografi av Amelia Olsson

Amelia Olsson

Postdoktor

Jag är postdoktor på Centrum för kommunstrategiska studier. Jag forskar om socialt entreprenörskap, civilsamhället och sociala rörelser samt hur dessa former av organisering samspelar med den samtida politiska utvecklingen.

Pågående forskning

Jag är doktor i företagsekonomi med organisationsteori och entreprenörskap som specialisering. I min doktorsavhandling studerade jag ett nätverk av sociala och kommersiella entreprenörer med förankring i Stockholms förorter som alla verkade för social inkludering. Jag studerade dessa entreprenörers strävan efter samhällsförändring. Studien visade att deras strävan ständigt riskerade att dras med i de redan existerande samhällslogikerna vilket innebar en kamp för att hålla kvar vid sina värderingar. Detta skapade i sig kontinuerliga processer av experimentering och lärande.

Mina nuvarande forskningsprojekt handlar främst om samspelet mellan kommunen och civilsamhällets organisering kring integration i en samhällskontext med allt restriktivare lagar kring migration. Detta är även intressant för mig då politiska institutioner som EU och den svenska staten har utvecklat strategier för att uppmuntra socialt entreprenörskap, som förväntas leverera effektiva och innovativa lösningar på sociala problem. En del av min forskning kommer därmed även att undersöka hur dessa populära idéer kring socialt entreprenörskap utspelar sig inom den lokala organiseringen för integration.

Nyheter