Presentation

Jag har en gedigen bakgrund inom masspektrometri, bioteknik, mikrobiologi och metabolomik

Jag erhöll min doktorsexamen 2016 från Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) under handledning av Professor Aguayo, expert inom växtbioteknologi, livsmedelsmikrobiologi och säkerhet, samt Dr. Ángel Gil Izquierdo, expert inom metabolomik, livsmedelskemi och biomarkörer för oxidativ stress.

I min doktorsavhandling utvecklade jag en ny metod för att identifiera och kvantifiera biomarkörer med UHPLC-QqQ-MS/MS och använde den för att titta på biomarkörer för oxidativ stress i växter. 

Trots att jag jobbade fulltid på ett företag är mina resultat de första som någonsin publicerats om dessa föreningar i mandel och nötter. Under min doktorandtid publicerade jag 3 artiklar i prestigefyllda tidskrifter, listade som topp 25 % enligt Journal Citation Reports, och presenterade mina resultat på fyra nationella och internationella konferenser. 

 

Publikationer

Organisation