Fotografi av Ana Maria Carrasco Del Amor

Ana Maria Carrasco Del Amor

Förste forskningsingenjör

Min forskning fokuserar på att undersöka interaktionen mellan läkemedel och proteiner i levande celler med hjälp av proteomiktekniker

Presentation

Jag har en gedigen bakgrund inom masspektrometri, bioteknik, mikrobiologi och metabolomik

Jag erhöll min doktorsexamen 2016 från Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) under handledning av Professor Aguayo, expert inom växtbioteknologi, livsmedelsmikrobiologi och säkerhet, samt Dr. Ángel Gil Izquierdo, expert inom metabolomik, livsmedelskemi och biomarkörer för oxidativ stress.

I min doktorsavhandling utvecklade jag en ny metod för att identifiera och kvantifiera biomarkörer med UHPLC-QqQ-MS/MS och använde den för att titta på biomarkörer för oxidativ stress i växter. 

Trots att jag jobbade fulltid på ett företag är mina resultat de första som någonsin publicerats om dessa föreningar i mandel och nötter. Under min doktorandtid publicerade jag 3 artiklar i prestigefyllda tidskrifter, listade som topp 25 % enligt Journal Citation Reports, och presenterade mina resultat på fyra nationella och internationella konferenser. 

 

Publikationer

2023

Veronica Lizano Fallas, Ana Maria Carrasco Del Amor, Susana Cristobal (2023) Prediction of Molecular Initiating Events for Adverse Outcome Pathways Using High-Throughput Identification of Chemical Targets Toxics, Vol. 11, Artikel 189 Vidare till DOI
Emmanuel Berlin, Veronica Lizano Fallas, Ana Maria Carrasco Del Amor, Olatz Fresnedo, Susana Cristobal (2023) Nonionic Surfactants can Modify the Thermal Stability of Globular and Membrane Proteins Interfering with the Thermal Proteome Profiling Principles to Identify Protein Targets Analytical Chemistry, Vol. 95, s. 4033-4042 Vidare till DOI
Ana Maria Carrasco Del Amor, Rene Hernandez Bautista, Siegfried Ussar, Susana Cristobal, Ralph Urbatzka (2023) Insights into the mechanism of action of the chlorophyll derivative<i> 13-2-hydroxypheophytine</i> a on reducing neutral lipid reserves in zebrafish larvae and mice adipocytes European Journal of Pharmacology, Vol. 960, Artikel 176158 Vidare till DOI

2021

Veronica Lizano-Fallas, Ana Maria Carrasco Del Amor, Susana Cristobal (2021) Systematic analysis of chemical-protein interactions from zebrafish embryo by proteome-wide thermal shift assay, bridging the gap between molecular interactions and toxicity pathways Journal of Proteomics, Vol. 249, Artikel 104382 Vidare till DOI

2019

Ana Maria Carrasco Del Amor, Sara Freitas, Ralph Urbatzka, Olatz Fresnedo, Susana Cristobal (2019) Application of Bioactive Thermal Proteome Profiling to Decipher the Mechanism of Action of the Lipid Lowering 13(2)-Hydroxy-pheophytin Isolated from a Marine Cyanobacteria Marine Drugs, Vol. 17 Vidare till DOI

Organisation