Fotografi av Annette Bruchfeld

Annette Bruchfeld

Professor

Jag forskar primärt om inflammatoriska njursjukdomar och vaskulitsjukdomar (inflammation i blodkärl) och har ett mångårigt nationellt och internationellt samarbete inom dessa områden bl.a inom European Vasculitis Society och är ordförande i den Europeiska Njurorganisationen ERAs Immunonephrology Working Group.

Jag har även ett långvarigt engagemang som klinisk prövare och är en efterfrågad föreläsare inom framför allt inflammatoriska njursjukdomar.
Förutom dessa områden bedriver AB också forskning inom följande områden
• Nervsystemets kontroll över immunförsvaret hos njursjuka
• Sammansättningen av tarmflora hos njursjuka och hur de kan påverka sjukdomen
Inom båda dessa områden finns det planer om kliniska prövningar med olika typer av interventionsbehandlingar (läkemedel eller kosttillskott)

AB är initiativtagare och huvudprövare för den akademiska studien (Discontinuation of rituximab compared with rituximab maintenance in ANCA-associated vasculitis – a randomized controlled trial) DISRITUX.

Sammanfattning av projektet på svenska

ANCA-associerade vaskuliter (AAV) är autoimmuna sjukdomar där små blodkärl inflammeras med risk för organskador såsom njurskador. Alla kan drabbas men många som insjuknar är äldre. Immunhämmande terapi som ofta är flerårig har förbättrat prognosen men återfallsrisken är ändå ca 50 % inom 5 år. Metoder att förutsäga risk för svår sjukdom, recidiv- och komplikationsrisk hos individen saknas. Behandlingsbiverkningar, särskilt infektioner, är vanliga på kort- och lång sikt. Rituximab (RTX) är en vanlig immunhämmande start-och underhållsbehandling vid AAV men riktlinjer saknas för RTX-utsättning. Under Covid19-pandemin har RTX kopplats till svårare sjukdom och behandlingen påverkar även vaccinskyddet negativt. Det är särskilt viktigt att identifiera vilka som behöver RTX och de som klarar sig utan. Vi önskar studera RTX-utsättning genom lottning av 140 patienter utan pågående sjukdomsaktivitet samt följa dessa strukturerat i 3 år med prover (biomarkörer) och livskvalitetsformulär. Kunskaper som inhämtas från denna studie kommer bidra till riktlinjer om säkert avbrytande av RTX vid AAV genom att identifiera de med hög eller låg återfallsrisk.
Patienter som behandlas på njur- och reumakliniker ska inkluderas. Primära utfallsmåttet är återfall, men även en rad sekundära utfallsmått inkluderande biverkningar samt patientenkäter samt explorativa sådana där laboratorieresurser kommer att vara centrala för att kunna dra viktiga slutsatser. Denna studie kommer att inkludera 140 patienter, vilka kommer att rekryteras i första hand i Sverige från 9 regioner och 13 sites (både inom njurmedicin och reumatologi) men även med samarbetspartners och erfarna kliniska forskare i Danmark, Irland, Island, Nederländerna, Tyskland och Österrike från EU samt Storbritannien. Ansökan som sammanställts med stöd från Forum Östergötland har nu skickats Läkemedelsverket för bedömning och vi hoppas kunna starta upp studien i Linköping från augusti-september 2024.

Publikationer

2024

Vanja Ivkovic, Annette Bruchfeld (2024) Endothelin receptor antagonists in diabetic and non-diabetic chronic kidney disease Clinical Kidney Journal, Vol. 17, Artikel sfae072 Vidare till DOI
Christian Lundtoft, Ann Knight, Jennifer R. S. Meadows, Asa Karlsson, Solbritt Rantapaa-Dahlqvist, Ewa Berglin, Oyvind Palm, Hilde Haukeland, Iva Gunnarsson, Annette Bruchfeld, Marten Segelmark, Sophie Ohlsson, Aladdin J. Mohammad, Per Eriksson, Peter Soderkvist, Lars Ronnblom, Roald Omdal, Roland Jonsson, Kerstin Lindblad-Toh, Johanna Dahlqvist (2024) The HLA region in ANCA-associated vasculitis: characterisation of genetic associations in a Scandinavian patient population RMD Open, Vol. 10, Artikel e004039 Vidare till DOI
Andreas Kronbichler, Hans-Joachim Anders, Eleni Frangou, Safak Mirioglu, Balazs Odler, Luis F. Quintana, Maria Jose Soler Romeo, Annette Bruchfeld (2024) Correspondence on 'EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus: 2023 update' by Fanouriakis et al Annals of the Rheumatic Diseases Vidare till DOI
Andreas Kronbichler, Ingeborg M. Bajema, Annette Bruchfeld, Gianna Mastroianni Kirsztajn, John H. Stone (2024) Diagnosis and management of ANCA-associated vasculitis The Lancet, Vol. 403 Vidare till DOI
Safak Mirioglu, Lisa Daniel-Fischer, Ilay Berke, Syed Hasan Ahmad, Ingeborg M. Bajema, Annette Bruchfeld, Gema M. Fernandez-Juarez, Jurgen Floege, Eleni Frangou, Dimitrios Goumenos, Megan Griffith, Sarah M. Moran, Cees van Kooten, Stefanie Steiger, Kate I Stevens, Kultigin Turkmen, Lisa C. Willcocks, Andreas Kronbichler (2024) Management of adult patients with podocytopathies: an update from the ERA Immunonephrology Working Group Nephrology, Dialysis and Transplantation, Vol. 39, s. 569-580 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Video

Annette Bruchfeld - professor i njurmedicin

Möt de nya professorerna vid Linköpings universitet.

Professorsinstallationen är vanligtvis en del av den akademiska högtiden som äger rum en gång om året. Till följd av Covid-19 sköts 2020 års högtid fram och hölls den 4 september 2021 i Studenthuset.

Organisation