Fotografi av Anders Carlsson

Anders Carlsson

Universitetsadjunkt

Min forskning handlar om biomarkörer och signalmolekyler inom smärta. Målet är att förstå dem kemiska signalvägarna i olika typer av kroppsvätskor och olika typer av smärttillstånd.

Presentation

Publikationer

2022

Björn Gerdle, Karin Wåhlén, Torsten Gordh, Emmanuel Bäckryd, Anders Carlsson, Bijar Ghafouri (2022) Plasma proteins from several components of the immune system differentiate chronic widespread pain patients from healthy controls - an exploratory case-control study combining targeted and non-targeted protein identification Medicine, Vol. 101, Artikel e31013 Vidare till DOI

2020

Hajer Jasim, Malin Ernberg, Anders Carlsson, Björn Gerdle, Bijar Ghafouri (2020) Protein Signature in Saliva of Temporomandibular Disorders Myalgia International Journal of Molecular Sciences, Vol. 21, Artikel 2569 Vidare till DOI
Hajer Jasim, Bijar Ghafouri, Anders Carlsson, Britt Hedenberg-Magnusson, Malin Ernberg (2020) Daytime changes of salivary biomarkers involved in pain Journal of Oral Rehabilitation, Vol. 47, s. 843-850 Vidare till DOI

2019

Hajer Jasim, Anders K Carlsson, Björn Gerdle, Malin Ernberg, Bijar Ghafouri (2019) Diurnal variation of inflammatory plasma proteins involved in pain Pain Reports, Vol. 4, Artikel e776 Vidare till DOI

2018

Hajer Jasim, Anders Carlsson, Britt Hedenberg-Magnusson, Bijar Ghafouri, Malin Ernberg (2018) Saliva as a medium to detect and measure biomarkers related to pain Scientific Reports, Vol. 8, Artikel 3220 Vidare till DOI

Forskargrupp

Senaste publikationer

2022

Björn Gerdle, Karin Wåhlén, Torsten Gordh, Emmanuel Bäckryd, Anders Carlsson, Bijar Ghafouri (2022) Plasma proteins from several components of the immune system differentiate chronic widespread pain patients from healthy controls - an exploratory case-control study combining targeted and non-targeted protein identification Medicine, Vol. 101, Artikel e31013 Vidare till DOI

2020

Hajer Jasim, Malin Ernberg, Anders Carlsson, Björn Gerdle, Bijar Ghafouri (2020) Protein Signature in Saliva of Temporomandibular Disorders Myalgia International Journal of Molecular Sciences, Vol. 21, Artikel 2569 Vidare till DOI
Hajer Jasim, Bijar Ghafouri, Anders Carlsson, Britt Hedenberg-Magnusson, Malin Ernberg (2020) Daytime changes of salivary biomarkers involved in pain Journal of Oral Rehabilitation, Vol. 47, s. 843-850 Vidare till DOI

Organisation