Painomics® laboratorium

Painomics laboratorium
Analys av tvådimensionell gelelektrofores

Forskning som bedrivs vid Painomics® laboratorium handlar om molekylär smärta. Detta forskningsfält tar sikte på att förstå och mäta de komplexa nätverk av cellulära och molekylära händelser i kroppen som är aktiverade vid olika smärttillstånd. 

I vår forskning vill vi studera biologiska förändringar på perifer (saliv, plasma, muskel, hud) och central nivå (cerebrospinal vätska) vid olika typer av långvariga smärtstillstånd (nack-skuldersmärta, generaliserad smärta och neuropatisk smärta).  Vi använder oss bla utav avancerade proteinanalysmetoder (proteomik), peptider och aminosyraanalysmetoder (peptidomik) och lipidanalysmetoder (lipidomik). Dessa högteknologiska metoder gör det möjligt att i stor skala analysera och kvantifiera upp eller nedregleringar av små mängder av substanser i en och samma analys vid de olika smärttillstånden.  

MikrodialysFoto: Emma Busk Winquist

Vi har rapporterat proteinförändringar, metabolitförändringar och lipidförändringar i trapeziusmuskeln hos kvinnor med långvarig muskelsmärta.  Vi har även rapporterat att protein- och lipidförändringarna var olika hos kvinnor med nack-skuldersmärta jämfört med kvinnor med generaliserad smärta. Detta angrepssätt att försöka få en helhets bild över vad som händer på molekylärnivå och identifiera en grupp av molekyler som är involverade vid långvarig smärta är unik och ligger i forskningsfronten.

Vår forskning har betydelse för ökade förståelse kring samverkan mellan smärtinhiberande och aktiverande mekanismer vid långvariga smärttillstånd. Detta kan långsiktigt bidra till utvecklingen av en förbättrad diagnostik, behandlings och rehabiliteringsmetoder baserad på smärtmekanismer vid långvarig smärta.

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Publikationer i urval
Visa/dölj innehåll

Björn Gerdle, Malin Ernberg, Kaisa Mannerkorpi, Britt Larsson, Eva Kosek, Nikolaos Christidis, Bijar Ghafouri (2016)

PLoS ONE , Vol.11 Vidare till DOI

Patrik Olausson, Björn Gerdle, Nazdar Ghafouri, Dick Sjöström, Emelie Blixt, Bijar Ghafouri (2015)

Scientific Reports , Vol.5 Vidare till DOI

Emmanuel Bäckryd, Bijar Ghafouri, Anders K Carlsson, Patrik Olausson, Björn Gerdle (2015)

Journal of Pain Research , Vol.8 , s.321-333 Vidare till DOI

Våra instrument
Visa/dölj innehåll

Painomics Peggy Sue
Peggy Sue analysinstrument...  Emma Busk Winquist
Painomics analys
Analys av... Emma Busk Winquist

Forskningsområde
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll