Mitt lic-uppsatsprojekt fokuserar de yrkesförberedande utbildningar i folkhögskolan, som i kraft av egna branschorganisationers nationella styrdokument ska vila på "vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". Mer specifikt är forskningsintresset hur fritidsledar- och socialpedagogutbildningens lärare tillämpar begreppsparet i undervisningspraktiken.

Utöver detta projekt så riktar sig ett annat intresse istället mot grundskolans värld och arbetet som sker där. I fokus är fritidsledares och grundlärares (sam)arbete kring uppdraget i fritidshem; en intervjustudie som genomförs i samverkan med fritidshemsforskaren Carin Falkner vid Jönköping University.

CV

Masterexamen i pedagogiskt arbete 2018
Magisterexamen i vuxnas lärande 2016
Folkhögskollärarexamen 2013

Publikationer

Ruschkowski, A. (2020). Folkhögskolans utformning av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: En mixad-metodstudie med fritidsledarutbildningen i fokus

Ruschkowski, A., Dahlstedt, M., & Fejes, A. (2019). Shaping the democratic, relational, and reflective youth recreation leader. International Journal of Lifelong Education, 38(6), 632–643

Organisation