Fotografi av Andreas Ruschkowski

Andreas Ruschkowski

Doktorand

Min mångåriga bakgrund som folkhögskollärare inom vissa yrkesutbildningar har väckt frågor om hur deras styrdokument skapas, tolkas och tillämpas.     

Presentation

Min avhandling fokuserar de yrkesutbildningar i folkhögskolan som enligt sina medlemsorganisationers nationella styrdokument ska vila på "vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". Mer specifikt är forskningsintresset hur det från skolväsendet importerade begreppsparet skapas, tolkas och tillämpas på fritidsledar- respektive socialpedagogutbildningen.

Utöver avhandlingen så riktar sig ett annat fokus istället mot grundskolans värld och specifikt meningsskapandet i fritidshem. Intresset i denna intervjustudie är hur lärare i fritidshem och fritidsledare (sam)arbetar kring undervisning i fritidshem. Studien genomförs i samarbete med fritidshemsforskaren Carin Falkner vid Jönköping University.

CV

Masterexamen i pedagogiskt arbete 2018
Magisterexamen i vuxnas lärande 2016
Folkhögskollärarexamen 2013

Publikationer


2020

Andreas Ruschkowski (2020) Folkhögskolans utformning av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: En mixad-metod studie med fritidsledarutbildningen i fokus

2019

Andreas Ruschkowski, Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes (2019) Shaping the democratic, relational, and reflective youth recreation leader International Journal of Lifelong Education, Vol. 38, s. 632-643 Vidare till DOI

Organisation