Presentation

Arbetsuppgifter

  • Sekreterare i anställningsnämnden
  • Handlägger rekrytering av lärare
  • Handlägger befordringsärenden
  • Handlägger docentansökningar

Relaterat innehåll

Sekreterare i anställningsnämnden