Fotografi av Anette Ärlebäck Leufvén

Anette Ärlebäck Leufvén

Koordinator

Jag är tjänstledig från Filosofiska fakultetens kansli till och med 31 januari 2024. Fram till dess arbetar jag på ett vikariat som HR-partner på Kompetensförsörjningsenheten, HR-avdelningen vid LiU. 

Presentation

Arbetsuppgifter

  • Sekreterare i anställningsnämnden
  • Handlägger rekrytering av lärare
  • Handlägger befordringsärenden
  • Handlägger docentansökningar

Relaterat innehåll

Sekreterare i anställningsnämnden