HR-partner

  • Funktionsansvarig vid HR
  • HR- och personalfrågor vid BKV
  • Biträdande administrativ chef vid BKV.

Organisation