Personalintendent/biträdande avdelningschef

Jag arbetar mot avdelning mikrobiologi och molekylärmedicin (MMM) och avdelningen för kliniska vetenskaper (klin vet)

Ansvarsområden:


 •     Rekrytering och anställningsärenden
 •     Arbetsrätt, anställningsvillkor, avtal
 •     Sekreterare i lokala samverkansgruppen, LSG
 •     Pension och delpensioner
 •     Rehabilitering och kontakter med Företagshälsovård
 •     Försäkringar
 •     Arbetsmiljö
 •     Friskvård och hälsa
 •     Bildskärmsglasögon
 •     Personalstatistik
 •     Chef för enheterna verksamhetsnära administration och utbildningsnära administration

OrganisationVisa/dölj innehåll