Presentation

Jag är doktorand i forskningsprojektet Phys-Can, som studerar effekter av fysisk träning på låg/måttlig vs hög intensitet och beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera cancerrelaterad trötthet (fatigue), förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfallet hos patienter med cancer. Vi vet att träning under cancerbehandling har många positiva effekter på hälsan, men det saknas forskning om vilken träningsintensitet som är mest optimal för att uppnå bäst effekt. I min avhandling fokuserar jag på hälsorelaterad livskvalitet samt hälsoekonomisk utvärdering av träning i Phys-Can.

Om mig

Nätverk

  • Phys-Can (Physical training and Cancer) - Uppsala universitet

Publikationer

2022

2021

Ingrid Demmelmaier, Hannah L. Brooke, Anna Henriksson, Anne-Sophie Mazzoni, Ann Christin Helgesen Bjorke, Helena Igelstrom, Anna-Karin Ax, Katarina Sjovall, Maria Hellbom, Ronnie Pingel, Henrik Lindman, Silvia Johansson, Galina Velikova, Truls Raastad, Laurien M. Buffart, Pernilla Asenlof, Neil K. Aaronson, Bengt Glimelius, Peter Nygren, Birgitta Johansson, Sussanne Börjeson, Sveinung Berntsen, Karin Nordin (2021) Does exercise intensity matter for fatigue during (neo-)adjuvant cancer treatment? The Phys-Can randomized clinical trial Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Vol. 31, s. 1144-1159 Vidare till DOI

2020

Forskning

Organisation