Fotografi av Anna-Karin Ax

Anna-Karin Ax

Min forskning handlar om fysisk aktivitet hos personer med cancer som genomgår behandling.

Presentation

Jag är kursansvarig för den fristående kursen sjuksköterskor i cancervård samt föreläser om omvårdnad vid cancer och behandling på sjuksköterskeprogrammet..

Min forskning fokuserar på interventioner med träning samt medicinsk yoga för att förbättra livskvalitet och minska symtom hos personer som genomgår cancerbehandling. Målet med min forskning är att kunna bidra med kunskap som kan förbättra rehabilitering inom cancervården. Jag är specialistsjuksköterska inom onkologi och arbetar på onkologiska kliniken, Linköping, Region Östergötland.

Om mig

CV

  • Medicine Doktorsexamen 2023
  • Magisterexamen specialistsjuksköterska i onkologi 2012
  • Leg. Sjuksköterska 2006

Utbildningsuppdrag

  • Kursansvarig för kursen ”Kontaktsjuksköterskor i cancervård”.
  • Föreläsare inom omvårdnad vid cancersjukdom och behandling.

Publikationer

2023

Anna-Karin Ax (2023) Exercise in patients with cancer: Effects on health-related quality of life, costs, and cost-effectiveness during oncological treatment
Anna-Karin Ax, Magnus Husberg, Birgitta Johansson, Ingrid Demmelmaier, Sveinung Berntsen, Katarina Sjövall, Sussanne Börjeson, Karin Nordin, Thomas Davidson (2023) Cost-effectiveness of different exercise intensities during oncological treatment in the Phys-Can RCT Acta Oncologica, Vol. 62, s. 414-421 Vidare till DOI

2022

Anna-Karin Ax, Magnus Husberg, Birgitta Johansson, Ingrid Demmelmaier, Sveinung Berntsen, Katarina Sjövall, Sussanne Börjeson, Karin Nordin, Thomas Davidson (2022) Long-term resource utilisation and associated costs of exercise during (neo)adjuvant oncological treatment: the Phys-Can project Acta Oncologica, Vol. 61, s. 888-896 Vidare till DOI
Anna-Karin Ax, Birgitta Johansson, Johan Lyth, Karin Nordin, Sussanne Börjeson (2022) Short- and long-term effect of high versus low-to-moderate intensity exercise to optimise health-related quality of life after oncological treatment - results from the Phys-Can project Supportive Care in Cancer, Vol. 30, s. 5949-5963 Vidare till DOI

2021

Ingrid Demmelmaier, Hannah L. Brooke, Anna Henriksson, Anne-Sophie Mazzoni, Ann Christin Helgesen Bjorke, Helena Igelstrom, Anna-Karin Ax, Katarina Sjovall, Maria Hellbom, Ronnie Pingel, Henrik Lindman, Silvia Johansson, Galina Velikova, Truls Raastad, Laurien M. Buffart, Pernilla Asenlof, Neil K. Aaronson, Bengt Glimelius, Peter Nygren, Birgitta Johansson, Sussanne Börjeson, Sveinung Berntsen, Karin Nordin (2021) Does exercise intensity matter for fatigue during (neo-)adjuvant cancer treatment? The Phys-Can randomized clinical trial Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Vol. 31, s. 1144-1159 Vidare till DOI

Forskning

  • Jag är med i forskningsprojektet Medicinsk yoga under cancerbehandling i fysisk eller digital miljö – en preferensbaserad studie (YOU CAN PREFER-studien), Linköpings universitet. Målet med studien är att öka kunskapen om patienters preferenser till yoga under sin cancerbehandling för att underlätta implementering av yoga i klinisk rutin.

 

  • Jag är med i forskningsprojektet Phys-Can som studerar effekter av fysisk träning på låg/måttlig vs hög intensitet och beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera cancerrelaterad trötthet (fatigue), förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfallet hos patienter med cancer.
Personer som tränar med hantlar i grupp.

PhysCan - Fysisk träning för cancerpatienter

Vi studerar effekter av fysisk träning och beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera cancerrelaterad trötthet, förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfallet hos patienter med cancer.

Organisation