PhysCan – Fysisk träning för cancerpatienter

Personer som tränar med hantlar i grupp.

Vi studerar effekter av fysisk träning och beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera cancerrelaterad trötthet (fatigue), förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfallet hos patienter med cancer.

Många cancerpatienter upplever en stor trötthet och orkeslöshet, s.k. fatigue, i samband med sin sjukdom. Målet med den här studien är att minska denna trötthet och därmed hjälpa patienterna att klara av sin cancerbehandling och förbättra utfallet av behandlingen och få en bättre livskvalitet. 600 patienter ska inkluderas i studien och erbjudas en tilläggsbehandling till den vanliga cancerbehandlingen som alla får. Behandlingen består av styrketräning och motion på låg/måttlig eller hög intensitet. Vi kommer också följa upp om beteendemedicinskt stöd underlättar för att få patienterna att börja träna och även fortsätta med träningen/aktiviteten på längre sikt.

Cancerpatient som tränar på gym.

Ett samarbete inom Norden

Phys-Can är en randomiserad interventionsstudie som genomförs i samarbete med Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset, Lunds universitet/Skånes universitetssjukhus och flera andra samarbetspartners i Norden. Utöver ovanstående vill vi också studera de biologiska mekanismernas (inflammation och cytokiner) betydelse i utvecklandet och vidmakthållandet av fatigue. Vi studerar även de hälsoekonomiska aspekterna. Studien påbörjades i mars 2015 och uppföljning kommer ske i 10 år. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Forskningsområde
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Forskningsledare
Visa/dölj innehåll