Fotografi av Anna Maria Blomgren

Anna Maria Blomgren

Studievägledare

Studievägledare för studenter på termin 4 - 7 på Socionomprogrammet samt för studenter på Masterprogrammet i socialt arbete.

Välkommen att kontakta mig kring allt som rör dina studier.

Studievägledning inom socionomprogrammet och fristående kurser i socialt arbete

Studievägledarens huvudsakliga arbetsuppgift är att vägleda, informera och stödja studenter. Målet med vägledningssamtalet är att du själv skall kunna fatta egna välgrundade beslut och nå fram till en lösning på eventuella problem. Det gäller alla slags frågor som rör dina studier såsom val av program och kurser, behörigheter, studiestrategier, yrkes- och karriärvägar, utlandsstudier, examen, arbetsmarknad etc.

Som programstudievägledare har jag i huvudsak kunskap om program och kurser inom socialt arbete, men kan även bidra med övergripande kunskaper inom ämnesmässigt närliggande program och kurser.

Har du behov av extra stöd så kan vägledningssamtalet vara ett första steg till övriga studentstödsfunktioner som finns på universitetet.

Programstudievägledaren har ett nära samarbete med ansvariga på ditt program och kan förmedla dina tankar och synpunkter på utbildningens innehåll och utformning. Som ett led i detta samarbete är studievägledaren också delaktig i både program- och studentråd.

Studievägledaren har tystnadsplikt!

Nätverk

Externt

  • Nationella studievägledarnätverket
  • Studievägledare på socionomprogram (SVE)

Internt

  • Studie- och yrkesvägledarnätverket i Norrköping
  • Samverkan studentstöd, Campus Norrköping

Boka tid

Säkrast når du mig via telefon eller e-post. Boka gärna in en tid i kalendern om du vill ha ett längre samtal.

Boka tid hos Anna Maria

Studievägledare vid nedanstående program och kurser

Relaterat innehåll