Studievägledning

Studievägledning är till både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan är student. 

Målet med vägledningssamtalet är att du själv skall kunna fatta välgrundade beslut och hitta lösningar på eventuella problem. Det gäller alla slags frågor som rör dina studier och tankar om framtiden såsom val av program och kurser, behörigheter, yrkes- och karriärvägar, utlandsstudier, examen, arbetsmarknad etc.

Som programstudievägledare har jag i huvudsak kunskap om det program och kurser som är angivna nedan, men jag kan även bidra med grunda kunskaper inom ämnesmässigt närliggande program och kurser.

Studievägledaren har också ett nära samarbete med ansvariga på ditt program och kan förmedla dina tankar och förslag till förbättringar gällande utbildningens innehåll och utformning. Som ett led i detta samarbete sitter jag själv med i både programråd och studentråd vid de program som jag företräder.

Studievägledaren kan användas som en länk till de olika studentstödsfunktioner som finns på universitetet.

Studievägledarna har tystnadsplikt!

Uppdrag

Ordinarie ledamot i Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Nätverk

Externt

  • Nationella studievägledarnätverket
  • Studievägledare på socionomprogram (SVE)

Internt

  • Studie- och yrkesvägledarnätverket i Norrköping
  • Samverkan studentstöd, Campus Norrköping

Boka tidVisa/dölj innehåll

Säkrast når du mig via telefon eller e-post. Boka gärna in en tid i kalendern om du vill ha ett längre samtal.

Boka tid hos Anna Maria

Studievägledare vid dessa utbildningsprogramVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll