Arbetsfysiologiska tester på brandmän - vad visar de egentligen?

I min forskning studerar jag olika konditionstester och arbets-EKG på brandmän.

Brandman släcker eld i byggnad Foto: Thor Balkhed

Syftet med testerna är att säkerställa kondition och hjärthälsa för att på ett säkert sätt utföra brandmansarbete. Vi analyserar arbets-EKG ur screeningsynpunkt, liksom effekten av att byta från en konditionstestmetod till en annan. 

Forskningen har en tydlig praktisk förankring och väntas kunna bidra till en bättre bedömning på individnivå vad gäller korrekta riskbedömningar. Forskningsområdet angränsar till idrottskardiologi och fysiologisk riskbedömning av symtomfria personer.

Om mig
Visa/dölj innehåll

CV

  • ST-läkare klinisk fysiologi (2013)
  • Leg. Läkare (2010)

Nätverk

  • Medlem i Idrottskardiologiskt nätverk, Universitetssjukhuset i Linköping

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Övriga medarbetare, Region Östergötland

Meriam Åström Aneq
Mikael Gustafsson 
Kristofer Hedman

Organisation
Visa/dölj innehåll