Kardiell adaptation till fysisk aktivitet

Hjärtfunktion i vila och arbete hos idrottare jämfört med normaltränade.

Hjärtats funktion under arbetsbelastning är avgörande för individens kapacitet att utföra fysiskt arbete. Att hjärtfunktionen skiljer sig åt mellan friska normaltränade personer och konditionsidrottare är sedan tidigare. Adaptationsmekanismerna har tidigare främst studerats under vilobetingelser.

I projektet ADAPT studeras hjärtfunktion och fysisk prestationsförmåga hos konditionsidrottare och friska, normaltränade personer, både i vila och under arbete, med olika modaliteter och tekniker. Forskningen kommer att öka förståelsen för hur hjärtat adapterar till ökat krav på syreupptagningsförmåga och hur det konditionstränade hjärtat fungerar under belastning. Sådan kunskap kan också innebära bättre möjligheter att bedöma både individer med ansträngningsutlösta symtom och idrottare med icke-idrottsrelaterade hjärtfunktionsavvikelser.

Arbetsfysiologiska tester på brandmän - vad visar de egentligen?

I min forskning studerar jag olika konditionstester och arbets-EKG på brandmän.

Brandman släcker eld i byggnad Foto: Thor Balkhed

Syftet med testerna är att säkerställa kondition och hjärthälsa för att på ett säkert sätt utföra brandmansarbete. Vi analyserar arbets-EKG ur screeningsynpunkt, liksom effekten av att byta från en konditionstestmetod till en annan. 

Forskningen har en tydlig praktisk förankring och väntas kunna bidra till en bättre bedömning på individnivå vad gäller korrekta riskbedömningar. Forskningsområdet angränsar till idrottskardiologi och fysiologisk riskbedömning av symtomfria personer.

Om mig

CV

  • ST-läkare klinisk fysiologi
  • Leg. Läkare (2010)

Undervisning

  • Arbetsfysiologi (läkarutbildningen)
  • EKG (läkarutbildningen)

Nätverk

  • Medlem i Idrottskardiologiskt nätverk, Universitetssjukhuset i Linköping (sammankallande)
  • Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (styrelsesuppleant)
  • Svenskt Forum för Ergospirometri (medlem)

Publikationer

2023

2022

Kollegor

Övriga medarbetare vid Region Östergötland

  • Meriam Åström-Aneq

Organisation