Fotografi av Anna Carlén

Anna Carlén

Disputerad forskare inom klinisk fysiologi. Mitt forskningsintresse berör hjärtats funktion vid fysisk aktivitet och långsiktig anpassning till träning, samt kardiovaskulär riskbedömning hos symtomfria personer såsom idrottare och brandmän.

Kardiell adaptation till fysisk aktivitet

Hjärtfunktion i vila och arbete hos idrottare jämfört med normaltränade.

Hjärtats funktion under arbetsbelastning är avgörande för individens kapacitet att utföra fysiskt arbete. Att hjärtfunktionen skiljer sig åt mellan friska normaltränade personer och konditionsidrottare är sedan tidigare. Adaptationsmekanismerna har tidigare främst studerats under vilobetingelser.

I projektet ADAPT studeras hjärtfunktion och fysisk prestationsförmåga hos konditionsidrottare och friska, normaltränade personer, både i vila och under arbete, med olika modaliteter och tekniker. Forskningen kommer att öka förståelsen för hur hjärtat adapterar till ökat krav på syreupptagningsförmåga och hur det konditionstränade hjärtat fungerar under belastning. Sådan kunskap kan också innebära bättre möjligheter att bedöma både individer med ansträngningsutlösta symtom och idrottare med icke-idrottsrelaterade hjärtfunktionsavvikelser.

Arbetsfysiologiska tester på brandmän - vad visar de egentligen?

I min forskning studerar jag olika konditionstester och arbets-EKG på brandmän.

Brandman släcker eld i byggnad Foto: Thor Balkhed

Syftet med testerna är att säkerställa kondition och hjärthälsa för att på ett säkert sätt utföra brandmansarbete. Vi analyserar arbets-EKG ur screeningsynpunkt, liksom effekten av att byta från en konditionstestmetod till en annan. 

Forskningen har en tydlig praktisk förankring och väntas kunna bidra till en bättre bedömning på individnivå vad gäller korrekta riskbedömningar. Forskningsområdet angränsar till idrottskardiologi och fysiologisk riskbedömning av symtomfria personer.

Om mig

CV

 • 2023 Stipendiat: Svenska Hjärtförbundets resestipendium, Svensk Förening för Klinisk Fysiologis stora resestipendium, Hjärt-Lungfondens postdoc-stipendium
 • 2023 Arrangörskommitté Idrottsmedicinska vårmötet
 • 2018-2021 Styrelsesuppleant Svensk Förening för Klinisk Fysiologi
 • 2019 Arrangörskommitté Svenskt Forum för Ergospirometri
 • 2019-2020 Organisationskommitté Kardiovaskulära vårmötet
 • 2019 Med. doktorsexamen
 • 2013- ST-läkare klinisk fysiologi
 • 2012 Leg. läkare

Undervisning

 • Arbetsfysiologi, läkarutbildningen
 • Arbetsfysiologi, fysioterapeututbildningen
 • 2020-2021 Idrottsmedicin, valbart moment, läkarutbildningen
 • EKG, läkarutbildningen
 • Handledning självständigt arbete, läkarutbildningen

Nätverk

 • Idrottskardiologiskt nätverk, Universitetssjukhuset i Linköping (sammankallande)
 • Svenskt Forum för Ergospirometri (medlem)
 • Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (medlem)
 • Idrottsmedicin Öst (medlem)

Publikationer

2024

Anna Carlén, Thomas Lindow, Nicholas Cauwenberghs, Viktor Elmberg, Lars Brudin, Magnus Ekstrom, Kristofer Hedman (2024) Exercise systolic blood pressure response during cycle ergometry is associated with future hypertension in normotensive individuals European Journal of Preventive Cardiology Vidare till DOI

2023

Charlotte Eklund Gustafsson, Magnus Ekstrom, Martin Ugander, Lars Brudin, Anna Carlén, Kristofer Hedman, Thomas Lindow (2023) Prognostic value of peak work rate indexed by left ventricular diameter Scientific Reports, Vol. 13 Vidare till DOI

2022

Anna Carlén, Gustaf Eklund, August Andersson, Carljohan Carlhäll, Magnus Ekström, Kristofer Hedman (2022) Systolic Blood Pressure Response to Exercise in Endurance Athletes in Relation to Oxygen Uptake, Work Rate and Normative Values Journal of Cardiovascular Development and Disease, Vol. 9, Artikel 227 Vidare till DOI
Kristofer Hedman, Thomas Lindow, Nicholas Cauwenberghs, Anna Carlén, Viktor Elmberg, Lars Brudin, Magnus Ekstrom (2022) Reply to Pulse pressure amplification is one of the important factors evaluating peripheral blood pressure during exercise Journal of Hypertension, Vol. 40, s. 1245-1246 Vidare till DOI
Kristofer Hedman, Thomas Lindow, Nicholas Cauwenberghs, Anna Carlén, Viktor Elmberg, Lars Brudin, Magnus Ekstrom (2022) Reply to "Blood pressure during moderate or maximal exercise: hardly two sides of the same coin" Journal of Hypertension, Vol. 40, s. 1244-1245 Vidare till DOI

Kollegor

Övriga medarbetare vid Region Östergötland

 • Meriam Åström-Aneq

Organisation