Fotografi av Kristofer Hedman

Kristofer Hedman

Universitetslektor, Docent

Jag strävar efter bättre förståelse för hur hjärt- och kärlsystemet anpassar sig till olika situationer och omständigheter, såsom fysisk träning och hjärtsjukdom. Mitt huvudfokus är arbetsfysiologi och hjärtfunktion i vila och arbete.

Arbetsfysiologi och hjärtfunktion

Min forskning berör på olika sätt och ur olika perspektiv hjärtats anpassning (adaptation) till olika hemodynamiska förhållanden.

Denna adaptation kan vara fysiologisk, som vid fysisk träning, eller patologisk, som vid olika hjärtsjukdomar. Genom att studera hela spektrat från sjuk - otränad frisk - vältränad - elitidrottare strävar jag efter ökad förståelse för hjärtats funktionella anpassning. 

Projekt

 • RASP: Rehabilitation in Aortic Stenosis
 • FIBROS-studien (FIBROSIS-study)

Publikationer

2023

Charlotte Eklund Gustafsson, Magnus Ekstrom, Martin Ugander, Lars Brudin, Anna Carlén, Kristofer Hedman, Thomas Lindow (2023) Prognostic value of peak work rate indexed by left ventricular diameter Scientific Reports, Vol. 13 Vidare till DOI
Artur Fedorowski, Monika Fagevik Olsen, Frida Nikesjö, Christer Janson, Judith Bruchfeld, Maria Lerm, Kristofer Hedman (2023) Cardiorespiratory dysautonomia in post-COVID-19 condition: Manifestations, mechanisms and management Journal of Internal Medicine Vidare till DOI
Alessandro Patti, Yair Blumberg, Kristofer Hedman, Daniel Neunha eurouserer, Francois Haddad, Matthew Wheeler, Euan Ashley, Kegan J. Moneghetti, Jonathan Myers, Jeffrey W. Christle (2023) Respiratory gas kinetics in patients with congestive heart failure during recovery from peak exercise Clinics, Vol. 78, Artikel 100225 Vidare till DOI
Nicholas Cauwenberghs, Josephine Sente, Frantisek Sabovcik, Evangelos Ntalianis, Kristofer Hedman, Jomme Claes, Kaatje Goetschalckx, Veronique Cornelissen, Tatiana Kuznetsova (2023) Cardiorespiratory fitness components in relation to clinical characteristics, disease state and medication intake: A patient registry study Clinical Physiology and Functional Imaging Vidare till DOI
Viktor Elmberg, Linus Schioler, Thomas Lindow, Kristofer Hedman, Andrei Malinovschi, Hayley Lewthwaite, Dennis Jensen, Lars Brudin, Magnus Ekstrom (2023) Reference equations for breathlessness during incremental cycle exercise testing ERJ Open Research, Vol. 9 Vidare till DOI

Nyheter

Relaterad forskning

Publikationer

2023

Charlotte Eklund Gustafsson, Magnus Ekstrom, Martin Ugander, Lars Brudin, Anna Carlén, Kristofer Hedman, Thomas Lindow (2023) Prognostic value of peak work rate indexed by left ventricular diameter Scientific Reports, Vol. 13 Vidare till DOI
Artur Fedorowski, Monika Fagevik Olsen, Frida Nikesjö, Christer Janson, Judith Bruchfeld, Maria Lerm, Kristofer Hedman (2023) Cardiorespiratory dysautonomia in post-COVID-19 condition: Manifestations, mechanisms and management Journal of Internal Medicine Vidare till DOI
Alessandro Patti, Yair Blumberg, Kristofer Hedman, Daniel Neunha eurouserer, Francois Haddad, Matthew Wheeler, Euan Ashley, Kegan J. Moneghetti, Jonathan Myers, Jeffrey W. Christle (2023) Respiratory gas kinetics in patients with congestive heart failure during recovery from peak exercise Clinics, Vol. 78, Artikel 100225 Vidare till DOI

Om mig

CV

 • 2017 Stipendiat: Svenska Hjärtförbundets resestipendium á 200 000 SEK
 • 2017 Stipendiat: Fellowship in Memorial of Jeanette Bonnier, Rolf Luft Foundation of Diabetes Research.
 • 2016-2017 Sammankallande i arbetsgrupp för framtagande av rekommendation om svenska referensvärden för högst uppmätta syreupptag vid ergospirometrisk undersökning.
 • 2016 Med. Doktorsexamen i Klinisk Fysiologi
 • 2015 Leg. Läkare
 • 2009 Leg. Fysioterapeut

Undervisning

 • Läkarprogrammet, självständigt arbete
 • Läkarprogrammet, klinisk handledning 
 • Fysioterapeutprogrammet, föreläsare 

Nätverk

 • Arrangörskommitté Svenskt Forum för Ergospirometri -2018 samt 2019.
 • Valberedning Idrottsmedicin Öst, Linköping
 • Idrottskardiologiskt nätverk, Linköpings universitetssjukhus

Medarbetare

Organisation