Fotografi av Kristofer Hedman

Kristofer Hedman

Universitetslektor, Docent

Jag strävar efter bättre förståelse för hur hjärt- och kärlsystemet anpassar sig till olika situationer och omständigheter, såsom fysisk träning och hjärtsjukdom. Mitt huvudfokus är arbetsfysiologi och hjärtfunktion i vila och arbete.

Arbetsfysiologi och hjärtfunktion

Min forskning berör på olika sätt och ur olika perspektiv hjärtats anpassning (adaptation) till olika hemodynamiska förhållanden.

Denna adaptation kan vara fysiologisk, som vid fysisk träning, eller patologisk, som vid olika hjärtsjukdomar. Genom att studera hela spektrat från sjuk - otränad frisk - vältränad - elitidrottare strävar jag efter ökad förståelse för hjärtats funktionella anpassning. 

Projekt

 • RASP: Rehabilitation in Aortic Stenosis
 • FIBROS-studien (FIBROSIS-study)

Publikationer

2024

Karolina Kristenson, Johan Hylander, Miklos Boros, Kristofer Hedman (2024) VE/VCO2 slope threshold optimization for preoperative evaluation in lung cancer surgery: identifying true high- and low-risk groups Journal of Thoracic Disease, Vol. 16, s. 123-132 Vidare till DOI
Magnus Ekstrom, Josefin Sundh, Anders Andersson, Oskar Angeras, Anders Blomberg, Mats Borjesson, Kenneth Caidahl, Ossur Ingi Emilsson, Jan Engvall, Erik Frykholm, Ludger Grote, Kristofer Hedman, Tomas Jernberg, Eva Lindberg, Andrei Malinovschi, Andre Nyberg, Eric Rullman, Jacob Sandberg, Magnus Skold, Nikolai Stenfors, Johan Sundstrom, Hanan Tanash, Suneela Zaigham, Carljohan Carlhäll (2024) Exertional breathlessness related to medical conditions in middle-aged people: the population-based SCAPIS study of more than 25,000 men and women Respiratory Research, Vol. 25, Artikel 127 Vidare till DOI
Ángel Herraiz-Adillo, Viktor H. Ahlqvist, Sara Higueras-Fresnillo, Kristofer Hedman, Emil Hagstrom, Melony Fortuin- de Smidt, Bledar Daka, Cecilia Lenander, Daniel Berglind, Carl Johan Östgren, Karin Rådholm, Francisco B. Ortega, Pontus Henriksson (2024) Physical fitness in male adolescents and atherosclerosis in middle age: a population-based cohort study British Journal of Sports Medicine Vidare till DOI
Anna Carlén, Thomas Lindow, Nicholas Cauwenberghs, Viktor Elmberg, Lars Brudin, Magnus Ekstrom, Kristofer Hedman (2024) Exercise systolic blood pressure response during cycle ergometry is associated with future hypertension in normotensive individuals European Journal of Preventive Cardiology Vidare till DOI
Karolina Kristenson, Edvard Gerring, Bergthor Björnsson, Per Sandström, Kristofer Hedman (2024) Peak oxygen uptake in combination with ventilatory efficiency improve risk stratification in major abdominal surgery Physiological Reports, Vol. 12, Artikel e15904 Vidare till DOI

Nyheter

Relaterad forskning

Publikationer

2024

Karolina Kristenson, Johan Hylander, Miklos Boros, Kristofer Hedman (2024) VE/VCO2 slope threshold optimization for preoperative evaluation in lung cancer surgery: identifying true high- and low-risk groups Journal of Thoracic Disease, Vol. 16, s. 123-132 Vidare till DOI
Magnus Ekstrom, Josefin Sundh, Anders Andersson, Oskar Angeras, Anders Blomberg, Mats Borjesson, Kenneth Caidahl, Ossur Ingi Emilsson, Jan Engvall, Erik Frykholm, Ludger Grote, Kristofer Hedman, Tomas Jernberg, Eva Lindberg, Andrei Malinovschi, Andre Nyberg, Eric Rullman, Jacob Sandberg, Magnus Skold, Nikolai Stenfors, Johan Sundstrom, Hanan Tanash, Suneela Zaigham, Carljohan Carlhäll (2024) Exertional breathlessness related to medical conditions in middle-aged people: the population-based SCAPIS study of more than 25,000 men and women Respiratory Research, Vol. 25, Artikel 127 Vidare till DOI
Ángel Herraiz-Adillo, Viktor H. Ahlqvist, Sara Higueras-Fresnillo, Kristofer Hedman, Emil Hagstrom, Melony Fortuin- de Smidt, Bledar Daka, Cecilia Lenander, Daniel Berglind, Carl Johan Östgren, Karin Rådholm, Francisco B. Ortega, Pontus Henriksson (2024) Physical fitness in male adolescents and atherosclerosis in middle age: a population-based cohort study British Journal of Sports Medicine Vidare till DOI

Om mig

CV

 • 2017 Stipendiat: Svenska Hjärtförbundets resestipendium á 200 000 SEK
 • 2017 Stipendiat: Fellowship in Memorial of Jeanette Bonnier, Rolf Luft Foundation of Diabetes Research.
 • 2016-2017 Sammankallande i arbetsgrupp för framtagande av rekommendation om svenska referensvärden för högst uppmätta syreupptag vid ergospirometrisk undersökning.
 • 2016 Med. Doktorsexamen i Klinisk Fysiologi
 • 2015 Leg. Läkare
 • 2009 Leg. Fysioterapeut

Undervisning

 • Läkarprogrammet, självständigt arbete
 • Läkarprogrammet, klinisk handledning 
 • Fysioterapeutprogrammet, föreläsare 

Nätverk

 • Arrangörskommitté Svenskt Forum för Ergospirometri -2018 samt 2019.
 • Valberedning Idrottsmedicin Öst, Linköping
 • Idrottskardiologiskt nätverk, Linköpings universitetssjukhus

Medarbetare

Organisation