Arbetsfysiologi och hjärtfunktion

Min forskning berör på olika sätt och ur olika perspektiv hjärtats anpassning (adaptation) till olika hemodynamiska förhållanden.

Denna adaptation kan vara fysiologisk, som vid fysisk träning, eller patologisk, som vid olika hjärtsjukdomar. Genom att studera hela spektrat från sjuk - otränad frisk - vältränad - elitidrottare strävar jag efter ökad förståelse för hjärtats funktionella anpassning. 

Projekt

 • RASP: Rehabilitation in Aortic Stenosis
 • FIBROS-studien (FIBROSIS-study)

Publikationer

2023

2022

Nyheter

Relaterad forskning

Publikationer

2023

Om mig

CV

 • 2017 Stipendiat: Svenska Hjärtförbundets resestipendium á 200 000 SEK
 • 2017 Stipendiat: Fellowship in Memorial of Jeanette Bonnier, Rolf Luft Foundation of Diabetes Research.
 • 2016-2017 Sammankallande i arbetsgrupp för framtagande av rekommendation om svenska referensvärden för högst uppmätta syreupptag vid ergospirometrisk undersökning.
 • 2016 Med. Doktorsexamen i Klinisk Fysiologi
 • 2015 Leg. Läkare
 • 2009 Leg. Fysioterapeut

Undervisning

 • Läkarprogrammet, självständigt arbete
 • Läkarprogrammet, klinisk handledning 
 • Fysioterapeutprogrammet, föreläsare 

Nätverk

 • Arrangörskommité Svenskt Forum för Ergospirometri -2018 samt 2019.
 • Valberedning Idrottsmedicin Öst, Linköping
 • Idrottskardiologiskt nätverk, Linköpings universitetssjukhus

Medarbetare

Organisation