Presentation

 

Jag arbetar på Sjuksköterskeprogrammet i Linköping, mestadels i termin 3, med inriktning på den medicinska vetenskapen. Jag är examinator i läkemedelsberäkning både på grund- och avancerad nivå. Jag examinerar och handleder studenter som skriver uppsats och håller även i seminarier för uppsatsarbeten.

Jag har disputerat i Medicinsk Cellbiologi med inriktning på området metabolism och diabetes. Min huvudsakliga forskning handlar om molekylära och cellulära mekanismer för att förstå insulinregleringen på cellulär nivå. Arbete för en mer integrerad forskning inom området är i uppstarten, med fokus på kognitiv betydelse och diabetes. 

Visa/dölj innehåll

CV

1996 Leg sjuksköterska
2001 Fil mag. Kemiexamen
2007 Medicine doktorsexamen

Undervisning

  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet
  • Examinator Läkemedelsberäkning

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2009

2008

2007

Forskningsområde
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll