Presentation

  • Jag examinerar och handleder studenter som skriver uppsats och håller även i seminarier för uppsatsarbeten. Forskar för tillfället en liten del av min tjänst.
  • Jag har disputerat i Medicinsk Cellbiologi med inriktning på området metabolism och diabetes. Min huvudsakliga forskning handlar om molekylära och cellulära mekanismer för att förstå insulinregleringen på cellulär nivå. Arbete för en mer integrerad forskning inom området är i uppstarten, med fokus på kognitiv betydelse och diabetes.

CV

CV

1996 Leg sjuksköterska
2001 Fil mag. Kemiexamen
2007 Medicine doktorsexamen

Undervisning

  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet
  • Examinator Läkemedelsberäkning

Publikationer

2023

2021

2012

2009

2008

Publikationer

2023

2021

2012

Forskningsområde

Organisation