Fotografi av Anna Persdotter

Anna Persdotter

Universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor på Sjuksköterskeprogrammet i Linköping, mestadels i termin 2 och 3, med inriktning på den medicinska vetenskapen.

Presentation

  • Jag examinerar och handleder studenter som skriver uppsats och håller även i seminarier för uppsatsarbeten. Forskar för tillfället en liten del av min tjänst.
  • Jag har disputerat i Medicinsk Cellbiologi med inriktning på området metabolism och diabetes. Min huvudsakliga forskning handlar om molekylära och cellulära mekanismer för att förstå insulinregleringen på cellulär nivå. Arbete för en mer integrerad forskning inom området är i uppstarten, med fokus på kognitiv betydelse och diabetes.

CV

CV

1996 Leg sjuksköterska
2001 Fil mag. Kemiexamen
2007 Medicine doktorsexamen

Undervisning

  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet
  • Examinator Läkemedelsberäkning

Publikationer

2023

Sally Hultsjö, Anna Persdotter, Maria Jakobsson, Frida Löfgren, Sofia Annerhult, Rikard Wärdig (2023) Nurses experiences of suicide attempts in palliative care Palliative & Supportive Care, Artikel PII S147895152300024X Vidare till DOI

2021

Åsa Kadowaki, Anna-Karin Alvunger, Hanna Israelsson Larsen, Anna Persdotter, Marta Stelmach Zak, Peter Johansson, Fredrik H Nyström (2021) Education of the primary health care staff based on acceptance and commitment therapy is associated with reduced sick leave in a prospective controlled trial BMC Family Practice, Vol. 22, Artikel 179 Vidare till DOI

2009

Anna Danielsson, Siri Fagerholm, Anita Öst, Niclas Franck, Preben Kjölhede, Fredrik H Nyström, Peter Strålfors (2009) Short-Term Overeating Induces Insulin Resistance in Fat Cells in Lean Human Subjects Molecular Medicine, Vol. 15, s. 228-234 Vidare till DOI

2008

Gunnar Cedersund, Jacob Roll, Erik Ulfhielm, Anna Danielsson, Henrik Tidefelt, Peter Strålfors (2008) Model-Based Hypothesis Testing of Key Mechanisms in Initial Phase of Insulin Signaling PloS Computational Biology, Vol. 4 Vidare till DOI

2007

Anita Öst, Anna Danielsson, Martin Lidén, Ulf Eriksson, Fredrik H Nyström, Peter Strålfors (2007) Retinol-binding protein-4 attenuates insulin-induced phosphorylation of IRS1 and ERK1/2 in primary human adipocytes The FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, Vol. 21, s. 3696-3704 Vidare till DOI

Publikationer

2023

Sally Hultsjö, Anna Persdotter, Maria Jakobsson, Frida Löfgren, Sofia Annerhult, Rikard Wärdig (2023) Nurses experiences of suicide attempts in palliative care Palliative & Supportive Care, Artikel PII S147895152300024X Vidare till DOI

2021

Åsa Kadowaki, Anna-Karin Alvunger, Hanna Israelsson Larsen, Anna Persdotter, Marta Stelmach Zak, Peter Johansson, Fredrik H Nyström (2021) Education of the primary health care staff based on acceptance and commitment therapy is associated with reduced sick leave in a prospective controlled trial BMC Family Practice, Vol. 22, Artikel 179 Vidare till DOI

2009

Anna Danielsson, Siri Fagerholm, Anita Öst, Niclas Franck, Preben Kjölhede, Fredrik H Nyström, Peter Strålfors (2009) Short-Term Overeating Induces Insulin Resistance in Fat Cells in Lean Human Subjects Molecular Medicine, Vol. 15, s. 228-234 Vidare till DOI

Forskningsområde

Organisation