Fotografi av Anna Fahlgren

Anna Fahlgren

Professor

Jag vill förstå hur mekaniska krafter kan påverka benceller att bygga upp och bryta ner benvävnad. Detta kan vi använda för att stoppa eller fördröja nedbrytning av benvävnad runt ledproteser och benimplantat.

Presentation

Behovet av att ersätta utslitna leder med en ledprotes ökar dramatiskt i och med en åldrande befolkning. Hos majoriteten av patienterna kommer denna protes fungera hela livet ut. Dock kommer cirka fem procent av patienterna drabbas av proteslossning, vilket medför stora sjukvårdskostnader och ett stort lidande hos patienten

Behovet av att ersätta utslitna leder med en ledprotes ökar dramatiskt i och med en åldrande befolkning. Hos majoriteten av patienterna kommer denna protes fungera hela livet ut. Dock kommer cirka fem procent av patienterna drabbas av proteslossning, vilket medför stora sjukvårdskostnader och ett stort lidande hos patienten.

Inflammatorisk reaktion

Orsaken till att proteser lossnar är komplex. Länge har man trott att proteslossning orsakas av slitagepartiklar från protesen vilket orsakar en inflammatorisk reaktion. Detta aktiverar i sin tur bennedbrytande celler (osteoklaster) samtidigt som de hämmar benuppbyggande celler (osteoblaster). På senare år har man kunnat visa att belastning som uppstår vid mekanisk instabilitet av en protes kan orsaka lika stark nedbrytning av benet som slitagepartiklar.

Mekanisk belastning

Benvävnad behöver mekanisk belastning för normal benomsättning. När belastningen förändras så leder det till en övervikt av osteoklaster. Runt en ledprotes kan både en överbelastning såväl som en avsaknad av belastning leda till sjukliga förlopp med nedbrytning av benvävnaden.

Min forskargrupps fokus är att förstå hur mekaniska krafter kan påverka uppbyggnad och nedbrytning av benvävnaden. Vi har skapat en in-vitro modell för proteslossning som efterliknar vad som sker runt omkring ett lossnat benimplantat.

Nya läkemedel

Vi har visat att mekaniska krafter och celldeformation direkt påverkar bennedbrytning. Vi arbetar med att förstå vilka grundbiologiska mekanismer som styr cellens svar på olika typer av mekaniska krafter. Detta kan hjälpa oss att förstå vilka krafter som är bra för benvävnaden och när de övergår till att skada benvävnaden. Genom att studera förändringar i gen- och protein-uttryck kan vi använda denna information för att testa nya läkemedel.

In vitro-modell

Ett ytterligare fokus är att förstå betydelsen av mekaniska krafter för läkemedelssvaret i benceller. För att förstå hur vi skall fördröja eller stoppa proteslossning använder vi oss av vår in vitro-modell för att testa hur benceller svarar på läkemedel i närvaro av mekanisk belastning. Kunskapen kan användas när nya läkemedel utvärderas för sjukdomar som är relaterat till vårat skelett.

Publikationer

2024

Gabriel Lindahl, Sebastian Fjellander, Karthik Selvaraj, Malin Vildeval, Zaheer Ali, Rusul Almter, Anna Erkstam, Gabriela Vazquez Rodriguez, Annelie Abrahamsson, Asa Rydmark Kersley, Anna Fahlgren, Preben Kjölhede, Stig Linder, Charlotta Dabrosin, Lasse Jensen (2024) Zebrafish tumour xenograft models: a prognostic approach to epithelial ovarian cancer npj Precision Oncology, Vol. 8, Artikel 53 Vidare till DOI
Cornelia Bratengeier, L. Johansson, Aneta Liszka, A. D. Bakker, Martin Hallbeck, Anna Fahlgren (2024) Mechanical loading intensities affect the release of extracellular vesicles from mouse bone marrow-derived hematopoietic progenitor cells and change their osteoclast-modulating effect The FASEB Journal, Vol. 38, Artikel e23323 Vidare till DOI

2023

Saskia Kowald, Ylva Huge, Decky Tandiono, Zaheer Ali, Gabriela Vazquez-Rodriguez, Anna Erkstam, Anna Fahlgren, Amir Sherif, Yihai Cao, Lasse Jensen (2023) Novel Zebrafish Patient-Derived Tumor Xenograft Methodology for Evaluating Efficacy of Immune-Stimulating BCG Therapy in Urinary Bladder Cancer Cells, Vol. 12, Artikel 508 Vidare till DOI

2022

Cornelia Bratengeier, Astrid D. Bakker, Aneta Liszka, Jörg Schilcher, Anna Fahlgren (2022) The release of osteoclast-stimulating factors on supraphysiological loading by osteoprogenitors coincides with expression of genes associated with inflammation and cytoskeletal arrangement Scientific Reports, Vol. 12, Artikel 21578 Vidare till DOI
Svante Gunnarsson, Anna Fahlgren, Per Fagrell (2022) Enhancing Interaction with External Stakeholders in Program Management Proceedings of the 18th International CDIO Conference, s. 61-71

Forskning

Nyheter

Forskare (Emma Björk, sittandes, Anna Fahlgren, står) i labb.

Boostat nanomaterial ska fästa höftprotesen

Cellbiologen Anna Fahlgren har slagit sig ihop med materialforskaren Emma Björk. Tillsammans ska de använda nanomaterial som kan bidra till en bättre läkprocess och snabbare återhämtning för patienten.

Hand med latexhandske som håller pippet i labbmiljö.

LiU-forskning inom medicin och hälsa får 39 miljoner

Forskare inom medicin och hälsa vid LiUfår tillsammans 39 miljoner kronor från VR för totalt tio forskningsprojekt. Projekten handlar bland annat om opioidberoende, tuberkulosbehandling och förebyggande av allergiutveckling.

Bild på mikrorobot.

Två projekt får pengar från Horizon 2020

LiU har fått två EU-finansierade Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships för internationella postdoktorprojekt. Forskningen handlar om mjuka mikrorobotar och hur cancer sprider sig till skelettet.

Organisation