Presentation

Behovet av att ersätta utslitna leder med en ledprotes ökar dramatiskt i och med en åldrande befolkning. Hos majoriteten av patienterna kommer denna protes fungera hela livet ut. Dock kommer cirka fem procent av patienterna drabbas av proteslossning, vilket medför stora sjukvårdskostnader och ett stort lidande hos patienten

Behovet av att ersätta utslitna leder med en ledprotes ökar dramatiskt i och med en åldrande befolkning. Hos majoriteten av patienterna kommer denna protes fungera hela livet ut. Dock kommer cirka fem procent av patienterna drabbas av proteslossning, vilket medför stora sjukvårdskostnader och ett stort lidande hos patienten.

Inflammatorisk reaktion

Orsaken till att proteser lossnar är komplex. Länge har man trott att proteslossning orsakas av slitagepartiklar från protesen vilket orsakar en inflammatorisk reaktion. Detta aktiverar i sin tur bennedbrytande celler (osteoklaster) samtidigt som de hämmar benuppbyggande celler (osteoblaster). På senare år har man kunnat visa att belastning som uppstår vid mekanisk instabilitet av en protes kan orsaka lika stark nedbrytning av benet som slitagepartiklar.

Mekanisk belastning

Benvävnad behöver mekanisk belastning för normal benomsättning. När belastningen förändras så leder det till en övervikt av osteoklaster. Runt en ledprotes kan både en överbelastning såväl som en avsaknad av belastning leda till sjukliga förlopp med nedbrytning av benvävnaden.

Min forskargrupps fokus är att förstå hur mekaniska krafter kan påverka uppbyggnad och nedbrytning av benvävnaden. Vi har skapat en in-vitro modell för proteslossning som efterliknar vad som sker runt omkring ett lossnat benimplantat.

Nya läkemedel

Vi har visat att mekaniska krafter och celldeformation direkt påverkar bennedbrytning. Vi arbetar med att förstå vilka grundbiologiska mekanismer som styr cellens svar på olika typer av mekaniska krafter. Detta kan hjälpa oss att förstå vilka krafter som är bra för benvävnaden och när de övergår till att skada benvävnaden. Genom att studera förändringar i gen- och protein-uttryck kan vi använda denna information för att testa nya läkemedel.

In vitro-modell

Ett ytterligare fokus är att förstå betydelsen av mekaniska krafter för läkemedelssvaret i benceller. För att förstå hur vi skall fördröja eller stoppa proteslossning använder vi oss av vår in vitro-modell för att testa hur benceller svarar på läkemedel i närvaro av mekanisk belastning. Kunskapen kan användas när nya läkemedel utvärderas för sjukdomar som är relaterat till vårat skelett.

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Nyheter

Organisation