31 mars 2021

LiU har fått två EU-finansierade Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships för internationella postdoktorprojekt. Forskningen handlar om mjuka mikrorobotar och hur cancer sprider sig till skelettet.

Bild på mikrorobot.Manav Tyagi visar en mikrorobot. Foto Olov Planthaber

Anna Fahlgren, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV, leder projektet MECHANiCM. Genom att undersöka vad som orsakar att bröst- och prostatacancerceller sprider sig i kroppen, och vidare till benvävnaden, hoppas forskarna kunna öka förståelsen för hur man kan hindra en spridning av cancerceller från den ursprungliga tumören. Fokus ligger på hur mekaniska faktorer kan påverka cancerceller att sprida sig till benvävnad. Detta är ett nytt sätt att tänka.Anna Fahlgren.Anna Fahlgren. Foto Thor Balkhed

– Maria Kalli från Cypern University tar med sig kunskap kring hur tryckkrafter påverkar cancercellers aggressivitet, vilket ska kombineras med min pågående forskning av hur skjuvkrafter påverkar kommunikationer mellan cancer- och benceller, säger Anna Fahlgren.

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship finansierar Maria Kallis postdoktortjänst under två år med drygt 200 000 euro, vilket motsvarar runt två miljoner kronor.

Mikrorobotar

Det andra projektet handlar om att tillverka mjuka mikrorobotar av olika geler och polymerer och leds av Edwin Jager vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM. Bobins Augustine från Indien, som för närvarande är vid University of Oulu i Finland, kommer till LiU för att forska i projektet SAMURAI.Edwin Jager.Edwin Jager.

– I projektet ska vi tillverka amfibiska, mjuka mikrorobotar, det vill säga små robotar som kan röra sig i luft och också under vatten. Vårt långsiktiga mål är att tillverka mikrorobotar för mikrokirurgi och läkemedelsfrisättning i kroppen, säger Edwin Jager.

Bobins Augustine postdoktortjänst får finansiering från Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship med runt 192 000 euro, motsvarande runt 1,95 miljoner kronor.

Marie Skłodowska-Curie Actions finansieras av EU genom forskningsramverket Horizon 2020. Individual Fellowships ger erfarna forskare inom alla forskningsområden möjlighet att forska i ett annat land. Det är hög konkurrens om anslagen och beviljandegraden var runt 13 procent år 2019.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.