Bibliotekarie på Avdelningen för medieförsörjning

Jag arbetar med att ge bibliotekets användare tillgång till böcker och artiklar. Det gör jag dels genom inköp av böcker till biblioteket, men jag arbetar också med fjärrlån där jag lånar in material från andra bibliotek i och utanför Sverige. Jag hanterar även pliktleveranser, det material som Linköpings universitetsbibliotek som pliktbibliotek får in från tryckerier och förlag.

Utöver det så jobbar jag med open access-frågor, bland annat hantering av bibliotekets tillfälliga OA-stöd samt kontakt med förlag som biblioteket har avtal med som ger LiU-forskare rabatter på publiceringsavgifter.