Presentation

Som programansvarig ansvarar jag för kvalitetsarbetet inom fysioterapeutprogrammet. Det handlar bland annat om att stimulera pedagogiskt nyskapande och pedagogisk utveckling. Att vara med och skapa förutsättningar för studenter på vägen mot ett yrke är spännande och känns otroligt meningsfullt.

Övrig tid arbetar jag som lärare. Interprofessionellt lärande är något jag har med mig från min kliniska bakgrund inom neurologisk rehabilitering samt något jag aktivt engagerat mig i på Medicinska fakulteten. I min tjänst ingår också att jag är akademisk koordinator för internationella student- och lärarutbyten på Fysioterapeutprogrammet.

Tillsammans med studenter, lärare, forskare och kliniker utvecklar och arbetar vi för att programmet fortsatt ska vara ett av landets bästa Fysioterapeutprogram!

Min förhoppning är att studenterna ska ta sin examen från vårt program och berika och utveckla arbetsmarknaden med inspirerande idéer samt ha kompetensen att agera på framtidens nya arenor.

Om mig

CV

 • Leg sjukgymnast  Uppsala 1984 (numera leg. fysioterapeut)
 • Masterexamen i Fysioterapi  Integrerade programmet Linköpings universitet 2010
 • Mångårig klinisk erfarenhet som verksam fysioterapeut inom neurologisk rehabilitering
 • Lärare på Fysioterapeutprogrammet sedan 2011
 • Internationell akademisk koordinator
 • Programansvarig på fysioterapeutprogrammet sedan 2019

Undervisning

Fysioterapeutprogrammet:
Engagerad i undervisning i alla terminer i form av föreläsningar, workshops och seminarier främst kring teorier och modeller inom:

 • fysioterapi
 • kommunikation
 • professionellt förhållningssätt
 • professionell utveckling
 • kulturell kompetens
 • samtalskonst
 • beteendemedicin och pedagogik
 • samt i de interprofessionella lärmomenten.

Jag är även basgruppshandledare, handleder vetenskapliga fördjupningsarbeten och kandidatuppsatser och är examinator.

Övriga uppdrag

 • Programutskottet, Fysioterapeutprogrammet
 • Ordförande i Programutskottet, Fysioterapeutprogrammet
 • Ledamot i Utbildningsnämnden
 • Ledamot i IAT, international affairs team
 • Biträdande koordinator för Sverige i ENPHE, European Network for Physiotherapy Education

Publikationer

Organisation