14 november 2018

Att hitta varandra över organisationsgränserna. Det är målet med konferensen Spotlight Välfärd som anordnas gemensamt av Norrköpings kommun och Linköpings universitet i veckan.

Ann-Charlotte Nedlund, IMH, är med och arrangerar Spotlight Välfärd.– Tanken med dagen är att det ska bli en mötesplats för dem som har idéer och driv för samverkan mellan kommunen och universitetet, säger Ann-Charlotte Nedlund,  universitetslektor vid IMH. Foto Anna Valentinsson

En rad korta presentationer, många nya ansikten och med förhoppningar om en fortsättning med en ny partner. Ja, Spotlight Välfärd skulle kunna liknas vid en speed-dating mellan verksamma inom välfärdsverksamheter i Norrköpings kommun och forskare vid Linköpings universitet. Gemensamma intressen: utveckling och välfärdens utmaningar.

– Tanken med dagen är att det ska bli en mötesplats för dem som har idéer och driv för samverkan mellan kommunen och universitetet. Vi är supernöjda med att så många vill göra presentationer under dagen: blandningen av föreläsare och ämnen är ett konkret resultat i sig. Och så skulle vi givetvis bli än mer nöjd om jag senare fick höra att ”vi fann varandra på Spotlight Välfärd”, säger Ann-Charlotte Nedlund, universitetslektor vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH) vid Linköpings universitet. 

Forskare och praktiker presenterar för varandra

Hon och Ann-Christine Larsson, forskningshandledare vid vård- och omsorgskontoret, Norrköpings kommun, arrangerar tillsammans konferensen där forskare och praktiker presenterar sina projekt för varandra. I planeringen har också Maria Harryson, socialkontoret och Malin Holm, arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret, deltagit. 

Ann-Charlotte Nedlund (gul halsduk)från ÄLiU och Ann-Christine Larsson (röd tröja) från Norrköpings kommun arrangerar Spolight Välfärd första gången. – Jag hoppas att forskningsresultat omsätts till ”praktisk” nytta för verksamheter i kommunen: det är en vinst för både kommunen och för universitetet, säger Ann-Christine Larsson. Foto: Anna Valentinsson

Konferensen äger rum fredag den 16 november vid Campus Norrköping och programmet innehåller föredrag om digitalisering, integration, brottsprevention, barn och äldre och resursfördelning: alla centrala frågeställningar i framtidens välfärd. Vilka behov finns? Hur kan forskningen bidra till ny kunskap?

Varför är det viktigt att kommunen och universitetet samarbetar på det här sättet?

– Det innebär att vi som forskare får möjlighet att studera olika företeelser i Norrköpings kommun och dess verksamheter. Vi behöver ju veta vilka utmaningar kommunen och dess verksamheter brottas med och vilka idéer och projekt de arbetar med, Ann-Charlotte Nedlund. 

– Och som verksam i Norrköpings kommun innebär dagen en möjlighet att få veta mer om den forskning som bedrivs på universitetet inom området välfärd, säger Ann-Christine Larsson.

Premiär för ny mötesarena

Det är första gången arrangemanget anordnas och det görs inom ramen för det strategiska partnerskap som finns mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun.

– Att ha en arena för dialog där vi kan utbyta idéer, erfarenheter och att vara kreativa tillsammans är bra sätt att tänka bortom våra ibland rutinmässiga problembeskrivningar och helt enkelt mötas. Jag tror också det är bra för respektive organisation för att få inblick i de olika interna ”stuprören”: kunskap är ju i regel applicerbart på olika företeelser, säger Ann-Charlotte Nedlund.

Vad hoppas ni blir det konkreta resultatet av den här dagen?

– Att verksamma inom kommunen och verksamma inom universitetet vet att det finns en sådan här arena om man vill ”tindra” lite eller få hjälp med en matchning med någon inom samma område. Dessutom efterfrågar många projektfinansiärer för forskning och andra typer av projekt allt mer samverkan och att resultatet får spridning och effekter i praktiken. Spotlight Välfärd kan vara ett sätt att tillsammans bli slagkraftiga i att ro hem sådana medel, säger Ann-Charlotte Nedlund.

– Jag hoppas att forskningsresultat omsätts till ”praktisk” nytta för verksamheter i kommunen: det är en vinst för både kommunen och för universitetet. Vi hoppas även att den här dagen följs upp av flera arenor för möten mellan yrkesverksamma inom Norrköpings kommun och Linköpings universitet och att utbytet av kunskap blir ömsesidigt, säger Ann-Christine Larsson.

Kontakt

Konferensprogram