Fotografi av Anna Levén

Anna Levén

Universitetslektor

Mer kunskap behövs om prospektivt minne, det vill säga förmågan att "komma ihåg, att komma ihåg", hos barn och ungdomar med utvecklingsstörning för att kunna välja rätt stödjande åtgärder.

Kognitiv träning

Min forskning och undervisning handlar om minne, kognition, språk och grundläggande matematiska kunskaper och träning hos personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller andra funktionsnedsättningar. Jag undersöker kognitiva funktioner hos vuxna personer, ungdomar och barn med IF. Sedan 2015 har forskningen fokuserat på grundläggande matematiska förmågor och möjligheten att förbättra dessa genom
adaptiv träning hos elever med IF. Mastermind handlade om träning av exekutiva funktioner och sambandet mellan exekutiva funktioner och skolrelaterade färdigheter samt funktion i vardagen i IF-gruppen.

Exekutiva funktioner 

Projektet Mastermind fokuserade på träning av exekutiva funktioner. Exempel på exekutiva funktioner är förmåga att växla fokus, uppdatera information i korttidsminnet, hålla tillbaka snabba reaktioner, läsa och räkna. Syftet var att ta reda på om exekutiva funktioner kan förbättras genom kognitiv träning hos barn och ungdomar med IF. Exekutiva funktioner är viktiga för många funktioner, till exempel det prospektiva minnet, dvs förmågan att ”komma ihåg, att komma ihåg” 

Prospektivt minne 

Ett bristande prospektivt minne skapar ofta svårigheter i vardagen för personer med utvecklingsstörning. De glömmer oftare bort planerade aktiviteter än personer i allmänhet. Vi känner alla igen oss i situationen att ha glömt bort någonting, till exempel att gå på ett möte på jobbet, men dessa misstag får oftast inte så stora konsekvenser för personer med god förmåga att planera om och därmed lösa problemet. Mer kunskap om prospektivt minne hos personer med IF behövs för att kunna välja rätt stödjande åtgärder. Det är därför extra angeläget att då och då presentera min forskning för till exempel blivande specialpedagoger/lärare, psykologer i kliniskt arbete, arbetsterapeuter och omsorgspersonal inom kommunal verksamhet på olika platser i landet.

Matematik

Personer med IF lär sig ofta grundläggande matematik i skolan som andra barn. Läroplanen sätter upp målet att elever ska lära sig matematiska färdigheter som kan användas i vardagen. IF medför ofta att lärandet pågår över längre tid än för personer i typisk utveckling. Alla personer hinner därför inte uppnå önskad färdighetsnivå inom matematik under sin skolgång. Forskning visar på att träning som anpassas efter personens prestation med hjälp av artificiell intelligens kan leda till förbättrad inlärning av grundläggande matematik även i IF-gruppen.

Undervisning 

Jag undervisar främst inom funktionsnedsättning och samhälle och om IF och kognition. Utöver det så undervisar jag också på psykologprogrammet, lärarprogrammet och på utbildningen till speciallärare samt om kvantitativ metod på beteendevetenskaplig grundkurs.

Övrigt 

Min forskning handlar om minne i vardagen och jag undervisar på kurser där vi arbetar med olika aspekter av funktionsnedsättning till exempel lagstiftning och hjälpmedel.

  • Funktionsrätt Östergötlandhttp://www.funktionsratt-ostergotland.se/
    Funktionsrätt Östergötlands uppdrag är: ”Att arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder för att leva ett bra liv.” Alla verksamheter eller aktiviteter som Funktionsrätt Östergötland genomför skall vara inriktade på att öka möjligheter till ett bra liv för människor med funktionsnedsättningar.

Vi sprider kunskap och främjar utvecklingen inom kognition och kognitivt stöd.


Många neurologiska diagnoser medför kognitiva förändringar som jag kan komma i kontakt med i min forskning.

  • Neuroförbundethttp://neuroforbundet.se/
    Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi.Förbundet arbetar för ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi vill göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos.

 

Ökad kunskap om hur minnet fungerar och vad som är svårt för personer med intellektuell funktionsnedsättning kan förhoppningsvis leda till bättre undervisning, utformning och val av hjälpmedel eller träning.

  • FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, www.fub.se
    FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Föreningen har drygt 26 000 medlemmar i fler än 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklings-störning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn. 

Publikationer

2023

Daniel Schöld, Rickard Östergren, Anna Levén, Martin Hassler-Hallstedt, Ulf Träff (2023) App-based mathematical intervention for youth with intellectual disabilities: a randomised controlled trial Scandinavian Journal of Educational Research Vidare till DOI

2022

Anna Levén, Monica Bergström (2022) Do hearing influence the relation between subjective and more objective measures of prospective memory or memory for intentions in adults with intellectual disability? 6th International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication

2021

Anna Levén, Daniel Schöld (2021) Intellektuell funktionsnedsättning Leva som andra: Ett biopsykosocialt perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder, s. 141-159
Karin Nilsson, Lisa Palmqvist, Magnus ivarsson, Anna Levén, Henrik Danielsson, Marie Annell, Daniel Schöld, Michaela Socher (2021) Structural Differences of the Semantic Network in Adolescents with Intellectual Disability Big data and cognitive computing, Vol. 5, Artikel 25 Vidare till DOI

2020

Ulf Träff, Anna Levén, Rickard Östergren, Daniel Schöld (2020) Number Magnitude Processing and Verbal Working Memory in Children with Mild Intellectual Disabilities Developmental Neuropsychology, Vol. 45, s. 139-153 Vidare till DOI

Organisation