Kognitiv träning

Min forskning och undervisning handlar om minne och kognitiv träning hos personer med utvecklingsstörning eller andra funktionshinder. Jag undersöker kognitiva funktioner hos vuxna personer, barn och ungdomar med utvecklingsstörning. Jag leder projektet Mastermind som handlar om träning av exekutiva funktioner och sambandet mellan exekutiva funktioner och skolrelaterade färdigheter samt funktion i vardagen.

Exekutiva funktioner 

Projektet Mastermind fokuserar på träning av exekutiva funktioner. Exempel på exekutiva funktioner är förmåga att växla fokus, uppdatera information i korttidsminnet, hålla tillbaka snabba reaktioner, läsa och räkna. Syftet är att ta reda på om exekutiva funktioner kan förbättras genom kognitiv träning hos barn och ungdomar med utvecklings-störning. Exekutiva funktioner är viktiga för många funktioner, till exempel det prospektiva minnet, dvs förmågan att ”komma ihåg, att komma ihåg” 

Prospektivt minne 

Ett bristande prospektivt minne skapar ofta svårigheter i vardagen för personer med utvecklingsstörning. De glömmer oftare bort planerade aktiviteter än personer i allmänhet. Vi känner alla igen oss i situationen att ha glömt bort någonting, till exempel att gå på ett möte på jobbet, men dessa misstag får oftast inte så stora konsekvenser för personer med god förmåga att planera om och därmed lösa problemet. Jag anser att mer kunskap om prospektivt minne hos personer med utvecklingsstörning behövs för att kunna välja rätt stödjande åtgärder. Det känns därför extra angeläget att då och då presentera min forskning för till exempel psykologer i kliniskt arbete, arbetsterapeuter och omsorgspersonal inom kommunal verksamhet på olika platser i landet.  

Undervisning 

Jag undervisar främst inom handikappvetenskap och om utvecklingsstörning och kognition. Utöver det så undervisar jag också på psykologprogrammet, lärarprogrammet och på utbildningen till speciallärare samt om kvantitativ metod på beteendevetenskaplig grundkurs.

Övrigt 

Min forskning handlar om minne i vardagen och jag undervisar på kurser där vi arbetar med olika aspekter av funktionsnedsättning tex lagstiftning och hjälpmedel.

  • Funktionsrätt Östergötlandhttp://www.funktionsratt-ostergotland.se/
    Funktionsrätt Östergötlands uppdrag är: ”Att arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder för att leva ett bra liv.” Alla verksamheter eller aktiviteter som Funktionsrätt Östergötland genomför skall vara inriktade på att öka möjligheter till ett bra liv för människor med funktionsnedsättningar.

Vi sprider kunskap och främjar utvecklingen inom kognition och kognitivt stöd.


Många neurologiska diagnoser medför kognitiva förändringar som jag kan komma i kontakt med i min forskning.

  • Neuroförbundet, http://neuroforbundet.se/
    Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi.Förbundet arbetar för ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi vill göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos.

 

Ökad kunskap om hur minnet fungerar och vad som är svårt för personer med intellektuell funktionsnedsättning kan förhoppningsvis leda till bättre undervisning, utformning och val av hjälpmedel eller träning.

  • FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, www.fub.se
    FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Föreningen har drygt 26 000 medlemmar i fler än 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklings-störning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn. 

 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

2019

2017

ForskningVisa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll