Presentation

I mitt arbete som forskningskoordinator på Forum Östergötland så stöttar jag forskare som arbetar med kliniska studier.

Jag hjälper till med rådgivning inför ansökningar såsom utformandet av patientinformationer, etiska ansökningar och ansökningar till Läkemedelsverket.

Jag har tidigare jobbat med forskning och patientstudier rörande immunförsvaret hos patienter med kranskärlssjukdom på Linköpings universitet. Min avhandling handlade om immunsvar mot bakterier hos barn med luftvägsallergier. 

Vårt mål på Forum Östergötland är att fler kliniska, translationella studier med hög kvalitet utförs vid Linköpings universitet och Region Östergötland.

Kontakta mig här: 

Telefon: 010-103 6547
E-post: anna.k.lundberg@regionostergotland.se

 

Om mig

CV

  • Magisterexamen i Medicinsk Biologi 2002
  • Medicine Doktorsexamen 2009

Följ mig

Publikationer

2022

2021

2020

2019

Organisation