Presentation

Vår forskning handlar om att studera obalansen i immunförsvaret hos hjärt- kärlpatienter. Inflammation har betydelse för utveckling av ateroskleros.

Vi gör experimentella studier på olika typer av immunceller och tittar också på inflammation efter stresstester av patienter med kranskärlssjukdom. Då använder vi fysisk eller akut psykisk ansträngning som stresstest. Provmaterialet som används är huvudsakligen blod, saliv och benmärg.

Vi försöker kartlägga olika immuncellers funktion och proportion både hos patienter och friska individer. De cellerna vi främst tittar på är olika typer av T-celler, NK-celler, monocyter och neutrofiler.

Vårt generella mål är att öka kunskapen om det förändrade immunförsvaret och immunförsvarets balans hos patienter med kranskärlssjukdom och därmed förhoppningsvis kunna öka möjligheten för att kunna skräddarsy behandlingar och behandla sjukdomsorsaken snarare än symptomen.

Metoder som jag använder:

  • Flödescytometri - både för cellsortering och analys
  • Molekylärbiologiska metoder såsom isolering av RNA/DNA, PCR och realtidsPCR 
  • Cellisolering och cellodling 
  • ELISA och Luminex för proteinanalys

Kontakta mig här: 

Telefon: 010-103 6547
E-post: anna.k.lundberg@regionostergotland.se

 

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

  • Magisterexamen i Medicinsk Biologi 2002
  • Medicine Doktorsexamen 2009

Följ mig

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

2019

Forskning Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll