Fysisk aktivitet när man bor på särskilt boende

Doktorand i äldre och åldrande, leg sjukgymnast sedan 1991 och har arbetat vid Universitetssjukhuset i Linköping parallellt med att jag var chef för bl.a. arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Sedan 2003 har jag varit anställd inom vård- och omsorg i Norrköpings kommun som chef inom äldreomsorgen, MAR-medicinskt ansvarig för rehabilitering och nu på deltid som utvecklingsledare inom FoU-enheten PUFF.

Pågående avhandlingsarbete: Doktorandstudierna påbörjades 2011. Mitt intresseområde är fysisk aktivitet på särskilt boende för äldre. Jag är intresserad av om de boende vill vara fysiskt aktiva och om de boende kan vara fysiskt aktiva och vilka faktorer som påverkar möjligheterna.