Fotografi av Annsofie Mahrs Träff

Annsofie Mahrs Träff

Universitetslektor

Området för mina studier är äldre och åldrande, med fokus på fysisk aktivitet på särskilt boende. Jag har också ett intresse för frågor som rör organisation och ledning av välfärdsorganisationer.

Äldre och åldrande

Mitt forskningsintresse är frågor om äldre och åldrande, delaktighet, fysisk aktivitet men även organisations- och ledarskapsfrågor.

Jag är fil. dr i äldre och åldrande och disputerade 2018 vid Linköpings universitet vid avdelningen Ageing and Social change (ASC) med avhandlingen ”Fysisk aktivitet – att röra sig och må väl.” Villkor och dilemman för äldres fysiska aktivitet: En observations- och intervjustudie. Avhandlingen fokuserar på att belysa olika aspekter av fysisk aktivitet i särskilt boende utifrån dem som bor där, dem som arbetar i verksamheten samt utifrån förutsättningarna i den fysiska miljön.

Forskningsintressen

Mitt forskningsintresse är frågor om äldre och åldrande, fysisk aktivitet, särskilt boende för äldre. Intresset för dessa frågor kommer bland annat från erfarenheten av att ha arbetat inom vård och omsorg som sjukgymnast, enhetschef och medicinskt ansvarig för rehabilitering och forskningshandledare i kommun och region.

Just nu bedriver jag tillsammans med FoU (forskning och utveckling)-miljön, Vård- och omsorgskontoret, Norrköpings kommun, deltagarbaserade forskningsstudier kring kvalitet inom hemtjänst.

Undervisning och samarbeten

Min undervisning bedrivs främst på Socionomprogrammet med fokus på VFU och reflekterande team, organisation och ledarskap. Jag handleder studentuppsatser på olika nivåer. 

Publikationer i urval

Publikationer

2023

Ann-Christine Larsson, Annsofie Mahrs Träff (2023) Forskningscirklar med hemtjänstmottagare och personal: - en metod för att öka förståelsen för vad kvalitet i hemtjänst innebä Socialvetenskaplig tidskrift, Vol. 29, s. 345-361 Vidare till DOI

2020

Annsofie Mahrs Träff, Elisabet Cedersund, Marianne Abramsson (2020) What Promotes and What Limits Physical Activity in Assisted Living Facilities?: A Study of the Physical Environments Design and Significance Journal of Housing for the Elderly, Vol. 34, s. 291-309 Vidare till DOI

2019

Ann-Christine Larsson, Annsofie Mahrs-Träff (2019) Brukardelaktighet och inflytande Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg, s. 19-33
Annsofie Mahrs Träff, Elisabet Cedersund, Ann-Christine Larsson, Marianne Abramsson (2019) Approaches to physical activity at assisted living facilities: from the perspective of older people and physiotherapists European Journal of Physiotherapy, Vol. 21, s. 27-34 Vidare till DOI

2018

Annsofie Mahrs Träff, Elisabet Cedersund, Marianne Abramsson (2018) Fysisk aktivitet för äldre på särskilda boenden: Om inställningar och handlande i svensk äldreomsorg Journal of Care Research, Vol. 4, s. 165-176 Vidare till DOI

Forskning

Undervisning

Organisation