Äldre och åldrande

Mitt forskningsintresse är frågor om äldre och åldrande, delaktighet, fysisk aktivitet men även organisations- och ledarskapsfrågor.

Jag är fil. dr i äldre och åldrande och disputerade 2018 vid Linköpings universitet vid avdelningen Ageing and Social change (ASC) med avhandlingen ”Fysisk aktivitet – att röra sig och må väl.” Villkor och dilemman för äldres fysiska aktivitet: En observations- och intervjustudie. Avhandlingen fokuserar på att belysa olika aspekter av fysisk aktivitet i särskilt boende utifrån dem som bor där, dem som arbetar i verksamheten samt utifrån förutsättningarna i den fysiska miljön.

Forskningsintressen

Mitt forskningsintresse är frågor om äldre och åldrande, fysisk aktivtet, särskilt boende för äldre. Intresset för dessa frågor kommer bland annat från erfarenheten av att ha arbetat inom vård och omsorg som sjukgymnast, enhetschef och medicinskt ansvarig för rehabilitering i kommunen.

Undervisning och samarbeten

Min undervisning bedrivs främst på Socionomprogrammet med fokus på VFU och reflekterande team. Jag arbetar även som forskningshandledare i Norrköpings kommun inom vård- och omsorg.

Publikationer i urval Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2020

2019

2018

Forskning Visa/dölj innehåll

Undervisning Visa/dölj innehåll