Äldre och åldrande

Mitt forskningsintresse är frågor om äldre och åldrande, delaktighet, fysisk aktivitet men även organisations- och ledarskapsfrågor.

Jag är fil. dr i äldre och åldrande och disputerade 2018 vid Linköpings universitet vid avdelningen Ageing and Social change (ASC) med avhandlingen ”Fysisk aktivitet – att röra sig och må väl.” Villkor och dilemman för äldres fysiska aktivitet: En observations- och intervjustudie. Avhandlingen fokuserar på att belysa olika aspekter av fysisk aktivitet i särskilt boende utifrån dem som bor där, dem som arbetar i verksamheten samt utifrån förutsättningarna i den fysiska miljön.

Forskningsintressen

Mitt forskningsintresse är frågor om äldre och åldrande, fysisk aktivitet, särskilt boende för äldre. Intresset för dessa frågor kommer bland annat från erfarenheten av att ha arbetat inom vård och omsorg som sjukgymnast, enhetschef och medicinskt ansvarig för rehabilitering och forskningshandledare i kommun och region.

Just nu bedriver jag tillsammans med FoU (forskning och utveckling)-miljön, Vård- och omsorgskontoret, Norrköpings kommun, deltagarbaserade forskningsstudier kring kvalitet inom hemtjänst.

Undervisning och samarbeten

Min undervisning bedrivs främst på Socionomprogrammet med fokus på VFU och reflekterande team, organisation och ledarskap. Jag handleder studentuppsatser på olika nivåer. 

Publikationer i urval

Publikationer

2020

2019

2018

Forskning

Undervisning

Organisation