Annika Rickne

Adjungerad professor

Adjungerad professor inom området industriell organisation med inriktning mot innovation, entreprenörskap och industriell dynamik. 

Innovation, entreprenörskap och industriell dynamik 

Annika Rickne är adjungerad professor inom området industriell organisation med inriktning mot innovation, entreprenörskap och industriell dynamik. 

Rickne har publicerat välciterade studier i tidskrifter som Research Policy, Industry and Innovation, Science and Public Policy och Small Business Economics, och har samredigerat flera böcker. Hon analyserar frågor om entreprenörskap och innovation på olika nivåer – inom teknikbaserade organisationer, på sektorsnivå och inom innovationssystem – och drar slutsatser för strategi och för policy. Hennes forskningsintresse relaterar till ekonomisk tillväxt initierad av ny vetenskaplig eller teknisk kunskap vilken skapar möjligheter att omforma existerande kunskapsområden och branscher, eller ger upphov till utveckling av nya. Detta kan till exempel handla om frågeställningar kring policy, företagsstrategi, universitetens förändrade roll, kommersialisering av ny kunskap inom nya företag eller genom diversifiering och tillväxt av etablerade företag, eller om vikten av globaliseringen kontra regionala arenor. Hennes forskningsansats spänner från fallstudier av forskarens motiv, till enkätundersökningar av företagsstrategier och bibliometriska studier.
 

Annika Rickne disputerade inom technology management vid Chalmers Tekniska Högskola 2000, och blev docent vid Lunds universitet 2005. Hon har haft befattningar på Chalmers Tekniska Högskola (Teknikens ekonomi och organisation), vid Lunds universitet (CIRCLE), vid DahménInstitutet. Hon blev utnämnd till professor inom innovation och entreprenörskap vid Göteborgs Universitet (Institutet för innovation och entreprenörskap) 2010 och har därefter varit även varit anställd vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Korta fakta

Akademiska examina

 • 2000
  Disputerade inom technology management, Chalmers Tekniska Högskola

 • 2005
  Docent, Lunds universitet

 • 2010
  Professor inom innovation och entreprenörskap, Göteborgs Universitet
 

Undervisning

Innovation, entreprenörskap, innovationssystems, industriell dynamik

Samverkansprojekt

Visual Sweden

Forskning

Pågående forskningsprojekt

 • Utveckling av kunskap, industriell tillämpning och samhällsnytta inom området visualisering och bildanalys
 • Förnybar energi i Mocambique
 • Policy och strategier för regenerativ medicin i Kalifornien

Ett urval av avslutade forskningsprojekt

 • Dynamiken i den svenska IKT-sektorn
 • Användarinvolvering för innovation inom e-hälsa
 • Hur och varför akademisk forskare inom bioteknik och nanoteknik ägnar sig åt industriellt relaterad verksamhet
 

Publikationer i urval

Nilsson, M., Hillman, K. Rickne, A., and Magnusson, T. (Eds.) (2012): Paving the Road to Sustainable Transport, - Governance and Innovation in Low-Carbon Vehicles, Routledge, NY. 

Rickne, A., Laestadius, S. and Etzkowitz, H, (Eds.) (2012): Innovation governance in an open economy - Shaping regional nodes in a globalized world, Routledge, NY.

Asheim, B.T., Ejermo, O. and Rickne, A. (Eds.) (2010), When is Regional “Beautiful”? Implications for Knowledge Flows, Entrepreneurship and Innovation, Routledge.

McKelvey, M., A. Rickne and J. Laage-Hellman (Editors) (2004): The Economic Dynamics of Modern Biotechnologies: Europe in Global Trends, Edward Elgar Publishing Co. 

Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S. and Rickne, A. (2008) Analyzing the Functional Dynamics of Technological Innovation Systems: A scheme of analysis, Research Policy, Vol. 37, Issue 3, April 2008, pp. 407-429. 

Beyhan, B. and Rickne, A. (2015): Motivations of academics to interact with industry: The case of nanoscience, International Journal of Technology Management, Special Issue on 'University-Business Cooperation: Individuals and organisations at the interface', Vol. 68, No.3/4  pp. 159 – 175.

Länk till publikationslista i DiVA

Relaterat innehåll