Oönskade biprodukter i dricksvatten

När dricksvatten renas för att förhindra sjukdomsspridning används bland annat klorering. Men kloret reagerar med organiskt material som finns i vattnet och bildar så kallade desinfektionsbiprodukter. Många av dessa ämnen har visat sig vara giftiga och därför vill man arbeta för att minska bildningen. 

Hittills har mer än 700 olika desinfektionsbiprodukter identifierats men en stor del av exponeringen är fortfarande okänd. Mitt arbete handlar bland annat om att analysera dessa okända biprodukter så att vi får större kunskap om den blandning av ämnen som finns i dricksvattnet. För att göra det använder vi en så kallad non-target approach, det vill säga vi letar inte efter särskilda ämnen utan analyserar ett prov och undersöker vad som finns i det. Ett sådant tillvägagångssätt kräver särskilda instrument och vi använder framförallt ultrahögupplöst masspektrometri (närmare bestämt Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry) för att undersöka vilka typer av biprodukter som bildas och adsorberbar organisk halogen (AOX) för att undersöka hur mycket biprodukter som bildas totalt sett.

Det vår forskning ytterst syftar till är att förstå hur den mänskliga exponeringen för desinfektionsbiprodukter kan minskas. Därför arbetar vi till exempel med att utvärdera olika reningssteg för borttagning av organiskt material som en potentiell strategi för att reducera bildningen av biprodukter.

Det jag tycker mest om med att forska (förutom att det är väldigt spännande) är alla människor jag får möjlighet att träffa och arbeta tillsammans med, både på universitetet, på vattenverken och med våra andra samarbetspartners. Framöver är jag intresserad av att arbeta med dricksvattenfrågor som även knyter an till utmaningar i utvecklingsländer.  

Desinfektionsbiprodukter förekommer i låga halter och behöver därför separeras från vattnet innan de analyseras.

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

2019

Övriga publikationer

Dricksvattenberedning med nya reningstekniker

Rapporten redovisar resultat från en studie i pilotskala av dricksvattenberedning med suspenderat jonbyte, ozonering, direktfällning på ett keramiskt mikrofiltermembran och GAC-filtrering samt effekter på NOM och dess sammansättning, vattnets biostabilitet, bildning av desinfektionsbiprodukter och borttagning av organiska spårämnen.

Till Rapport Nr 2018-07

SamarbetenVisa/dölj innehåll

Nätverk

 

 

Presentationer

  • 13th European Fourier Transform Mass Spectrometry Workshop, 23-27 April 2018 (poster)
  • Svenskt vattens konferens Forskning och innovation för säkert dricksvatten, 29–30 november 2017
  • Svenskt vattens workshop kemiska risker i dricksvatten, 27 oktober 2016

KollegorVisa/dölj innehåll

Tema MiljöförändringVisa/dölj innehåll