Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Min forskning handlar om att leda och organisera innovativt arbete över organisationsgränser i mer eller mindre temporära organiseringsformer. 

Mer specifikt, utifrån teorier om människans roll i organisationer, utforskar jag den mänskliga sidan av inter-organisatorisk samverkan för innovation, ofta med just samarbetet i centrum snarare än en enskild organisation. Med detta syfta har jag utforskat ledarskap och roller i praktiken, organiseringsprinciper, processer och aktiviteter för kunskapsskapande och nyttiggörande, organisatorisk kreativitet och designmetoder som stödjer samverkan. Jag har omfattade erfarenhet av att bedriva forskning i nära samverkan med praktiker (så kallad kollaborativ eller aktionsorienterad forskning).Min forskning finns publicerad i journaler såsom R&D management, Creativity and Innovation Management, Journal of Applied Behavioral Psychology, och International Journal of Innovation Management.

Undervisning Visa/dölj innehåll

Min undervisning är primärt i kurser på avancerad nivå inom ämnesområdena Innovationsledning samt Organisation och ledarskap (Organizational Behavior).

Några av de kurser jag ansvarar för eller undervisar i är TEIO90 Innovation Management, TEIO13 Leadership & Change Management, TEIO47 Industrial Project Management and TEIO07 Advanced Project-based Organization.

Organisation Visa/dölj innehåll