Fotografi av Anna Yström

Anna Yström

Biträdande professor

Min forskning handlar om att leda och organisera innovative arbete över organisationsgränser i mer eller mindre temporära organiseringsformer.

Presentation

Mer specifikt utgår min forskning från teorier om människans roll i organisationer, utforskar jag den mänskliga sidan av inter-organisatorisk samverkan för innovation, ofta med just samarbetet i centrum snarare än en enskild organisation.

Med detta syfte har jag utforskat ledarskap och roller i praktiken, organiseringsprinciper, processer och aktiviteter för kunskapsskapande och nyttiggörande, organisatorisk kreativitet och designmetoder som stödjer samverkan.

Jag har omfattade erfarenhet av att bedriva forskning i nära samverkan med praktiker (så kallad kollaborativ eller aktionsorienterad forskning). Min forskning finns publicerad i journaler såsom R&D management, Creativity and Innovation Management, Journal of Applied Behavioral Psychology, och International Journal of Innovation Management.

Publikationer

Forskning

Undervisning

Min undervisning är primärt i kurser på avancerad nivå inom ämnesområdena Innovationsledning samt Organisation och ledarskap (Organizational Behavior).

Några av de kurser jag ansvarar för eller undervisar i är:

  • TEIO90 Innovation Management
  • TEIO13 Leadership & Change Management
  • TEIO47 Industrial Project Management
  • TEIO07 Advanced Project-based Organization.

Organisation