Jag är docent vid Linköpings universitet. Jag är också Scientific Communication Specialist på Oticon Medical i Danmark där jag fokuserar på cochleaimplantat.

Jag är utbildad som klinisk audionom i Kanada och har arbetat i Australien. Jag skrev min doktorsavhandling vid Queenslands universitet i Australien som handlade om att involvera vuxna i deras hörselvård.

Mina intressen inkluderar bevisbaserade metoder, klinisk epidemiologi, e-Hälsa och folkhälsa. Jag har publicerat över 45 inflytelserika, vetenskapligt granskade, publikationer med mer än 55 olika medförfattare.

Jag är Associate Editor för den vetenskapligt granskade journalen International Journal of Audiology.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2020

Organisation Visa/dölj innehåll