Fotografi av Åsa Järnvall

Åsa Järnvall

Universitetsadjunkt, Avdelningschef

Mitt intresse för specialpedagogik, handledning och läs- och skrivinlärning bottnar i min erfarenhet av att undervisa och möta elever. Elever som har olika sätt att lära, olika sätt att nå kunskapskraven och behöver olika lång tid för detta.

Jag är legitimerad lågstadielärare, speciallärare och är fil.mag i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter. Under mina år som lågstadielärare funderade jag mycket på det faktum att läsinlärningen gick lekande lätt för vissa elever och var obeskrivligt svårt för andra. Där föddes intresset och viljan att utveckla arbetet så att alla elever fick möjlighet att kliva in i läsarnas värld. Det har engagerat mig i mina olika roller inom skolans värld. Jag har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete med fokus på läs- och skrivutveckling som lärare och specialpedagog inom olika skolformer men också som övergripande språk-, läs- och skrivutvecklare på huvudmannas nivå

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter inom lärarprogrammen är tidig läs och skrivundervisning samt handledning.

Tillsammans med Henrik Lindkvist har jag ett uppdrag som avdelningschef för Avdelningen för pedagogik och didaktik (PeDi). 

Organisation