Forskning om IBS och IBD

Studier av neuro-immuna samspel och reglering av barriärfunktion vid IBS och inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

Tarmen utsätts ständigt för ämnen antingen via födan eller bakteriefloran i tarmen. Förmågan att släppa igenom näringsämnen och vätska samtidigt som passage av skadliga ämnen hindras brukar definieras som tarmens barriärfunktion. Min och andras forskning har visat att patienter med IBS och IBD har en störd barriärfunktion med en ökad passage av skadliga ämnen och bakterier genom tarmen. IBS är en kronisk funktionell tarmsjukdom som innebär avföringsrubbningar och smärta, ofta i kombination med trötthet och nedstämdhet. IBD är en kronisk tarmsjukdom med symtom som buksmärta, diarré, viktnedgång och allmän sjukdomskänsla. IBD innebär att det finns en inflammation i tarmslemhinnan, till skillnad från IBS.

Min forskning kretsar mycket runt att undersöka samspel i slemhinnan mellan immunceller, så som mastceller, eosinofiler och gliaceller, och tarmens nervsystem. Bland annat fokuserar jag på neuropeptiden VIP som visat sig vara inblandad i regleringen av tarmens barriärfunktion både vid IBS och IBD. Vidare så är min ambition att försöka koppla ihop fynd från perifera mätningar i tarmen med mätningar i hjärnan, samt att koppla det till patienternas egna tarmflora.

Publikationer

2023

2022

Luiza Moraes Holst, Jonas Halfvarson, Marie Carlson, Charlotte Hedin, Robert Kruse, Carl Mårten Lindqvist, Daniel Bergemalm, Sven Almér, Francesca Bresso, Maria Ling Lundström, Dirk Repsilber, Mauro D'Amato, Åsa Keita, Henrik Hjortswang, Johan D Söderholm, Johanna Sundin, Hans Törnblom, Magnus Simrén, Hans Strid, Maria K. Magnusson, Lena Öhman (2022) Downregulated Mucosal Autophagy, Alpha Kinase-1 and IL-17 Signaling Pathways in Active and Quiescent Ulcerative Colitis Clinical and Experimental Gastroenterology, Vol. 15, s. 129-144 Vidare till DOI

Organisation

Nyheter