Fotografi av Åsa Keita

Åsa Keita

Förste forskningsingenjör

Docent i Experimentell gastroenterologi.
Min forskning handlar om att studera samspelet mellan tarmens nervsystem, immunceller och barriärfunktion samt studera kopplingen mellan tarmen, dess tarmflora och hjärnan.

Forskning om IBS och IBD

Studier av neuro-immuna samspel och reglering av barriärfunktion vid IBS och inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

Tarmen utsätts ständigt för ämnen antingen via födan eller bakteriefloran i tarmen. Förmågan att släppa igenom näringsämnen och vätska samtidigt som passage av skadliga ämnen hindras brukar definieras som tarmens barriärfunktion. Min och andras forskning har visat att patienter med IBS och IBD har en störd barriärfunktion med en ökad passage av skadliga ämnen och bakterier genom tarmen. IBS är en kronisk funktionell tarmsjukdom som innebär avföringsrubbningar och smärta, ofta i kombination med trötthet och nedstämdhet. IBD är en kronisk tarmsjukdom med symtom som buksmärta, diarré, viktnedgång och allmän sjukdomskänsla. IBD innebär att det finns en inflammation i tarmslemhinnan, till skillnad från IBS.

Min forskning kretsar mycket runt att undersöka samspel i slemhinnan mellan immunceller, så som mastceller, eosinofiler och gliaceller, och tarmens nervsystem. Bland annat fokuserar jag på neuropeptiden VIP som visat sig vara inblandad i regleringen av tarmens barriärfunktion både vid IBS och IBD. Vidare så är min ambition att försöka koppla ihop fynd från perifera mätningar i tarmen med mätningar i hjärnan, samt att koppla det till patienternas egna tarmflora.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

Christine L. Zimmer, Erik von Seth, Marcus Buggert, Otto Strauss, Laura Hertwig, Son Nguyen, Alicia Y. W. Wong, Chiara Zotter, Lena Berglin, Jakob Michaelsson, Marcus Reuterwall Hansson, Urban Arnelo, Ernesto Sparrelid, Ewa C. S. Ellis, Johan D Söderholm, Åsa Keita, Kristian Holm, Volkan Ozenci, Johannes R. Hov, Jeff E. Mold, Martin Cornillet, Andrea Ponzetta, Annika Bergquist, Niklas K. Bjorkstrom (2021) A biliary immune landscape map of primary sclerosing cholangitis reveals a dominant network of neutrophils and tissue-resident T cells Science Translational Medicine , Vol. 13 Vidare till DOI

OrganisationVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll