Fotografi av Åsa Keita

Åsa Keita

Biträdande professor

Docent i Experimentell gastroenterologi.
Min forskning handlar om att studera samspelet mellan tarmens nervsystem, immunceller och barriärfunktion samt studera kopplingen mellan tarmen, dess tarmflora och hjärnan.

Forskning om IBS och IBD

Studier av neuro-immuna samspel och reglering av barriärfunktion vid IBS och inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

Tarmen utsätts ständigt för ämnen antingen via födan eller bakteriefloran i tarmen. Förmågan att släppa igenom näringsämnen och vätska samtidigt som passage av skadliga ämnen hindras brukar definieras som tarmens barriärfunktion. Min och andras forskning har visat att patienter med IBS och IBD har en störd barriärfunktion med en ökad passage av skadliga ämnen och bakterier genom tarmen. IBS är en kronisk funktionell tarmsjukdom som innebär avföringsrubbningar och smärta, ofta i kombination med trötthet och nedstämdhet. IBD är en kronisk tarmsjukdom med symtom som buksmärta, diarré, viktnedgång och allmän sjukdomskänsla. IBD innebär att det finns en inflammation i tarmslemhinnan, till skillnad från IBS.

Min forskning kretsar mycket runt att undersöka samspel i slemhinnan mellan immunceller, så som mastceller, eosinofiler och gliaceller, och tarmens nervsystem. Bland annat fokuserar jag på neuropeptiden VIP som visat sig vara inblandad i regleringen av tarmens barriärfunktion både vid IBS och IBD. Vidare så är min ambition att försöka koppla ihop fynd från perifera mätningar i tarmen med mätningar i hjärnan, samt att koppla det till patienternas egna tarmflora.

Publikationer

2024

Samira Salihovic, Niklas Nystrom, Charlotte Bache-Wiig Mathisen, Robert Kruse, Christine Olbjorn, Svend Andersen, Alexandra J. Noble, Maria Dorn-Rasmussen, Igor Bazov, Gori Perminow, Randi Opheim, Trond Espen Detlie, Gert Huppertz-Hauss, Charlotte R. H. Hedin, Marie Carlson, Lena Ohman, Maria K. Magnusson, Åsa Keita, Johan D Söderholm, Mauro D'Amato, Matej Oresic, Vibeke Wewer, Jack Satsangi, Carl Marten Lindqvist, Johan Burisch, Holm H. Uhlig, Dirk Repsilber, Tuulia Hyotylainen, Marte Lie Hoivik, Jonas Halfvarson (2024) Identification and validation of a blood- based diagnostic lipidomic signature of pediatric inflammatory bowel disease Nature Communications, Vol. 15, Artikel 4567 Vidare till DOI

2023

Maria Ling Lundström, Christer Peterson, Maria Lampinen, Charlotte R. H. Hedin, Åsa Keita, Robert Kruse, Maria K. Magnusson, Carl Mårten Lindqvist, Dirk Repsilber, Mauro D'Amato, Henrik Hjortswang, Hans Strid, Anders Rönnblom, Johan D Söderholm, Lena Öhman, Per Venge, Jonas Halfvarson, Marie Carlson (2023) Fecal Biomarkers of Neutrophil and Eosinophil Origin Reflect the Response to Biological Therapy and Corticosteroids in Patients With Inflammatory Bowel Disease Clinical and Translational Gastroenterology, Vol. 14, Artikel e00605 Vidare till DOI
Beatrice Zitti, Elena Hoffer, Wenning Zheng, Ram Vinay Pandey, Heinrich Schlums, Giovanna Perinetti Casoni, Irene Fusi, Lien Nguyen, Jaanika Karner, Efthymia Kokkinou, Anna Carrasco, Jessica Gahm, Marcus Ehrstrom, Staffan Haapaniemi, Åsa Keita, Charlotte R. H. Hedin, Jenny Mjosberg, Liv Eidsmo, Yenan T. Bryceson (2023) Human skin-resident CD8+T cells require RUNX2 and RUNX3 for induction of cytotoxicity and expression of the integrin CD49a Immunity, Vol. 56, s. 1285-1302.e7 Vidare till DOI
Linda Gerdin, Ana M. Gonzalez-Castro, Ann-Charlott Ericson, Mats Persborn, Javier Santos, Susanna Walter, Åsa Keita, Maria Vicario, Johan D Söderholm (2023) Acute psychological stress increases paracellular permeability and modulates immune activity in rectal mucosa of healthy volunteers United European Gastroenterology journal, Vol. 11, s. 31-41 Vidare till DOI
Samira A. Hamed, Armaan Mohan, Saranya Navaneetha Krishnan, Arthur Wang, Marija Drikic, Nicole L. Prince, Ian A. Lewis, Jane Shearer, Åsa Keita, Johan D Söderholm, Timothy E. Shutt, Derek M. McKay (2023) Butyrate reduces adherent-invasive <i>E. coli</i>-evoked disruption of epithelial mitochondrial morphology and barrier function: involvement of free fatty acid receptor 3 Gut microbes, Vol. 15, Artikel 2281011 Vidare till DOI

Organisation

Nyheter