Infektion och inflammation - ett styrkeområde (MIIC)

Mycoplasmabakterier i förstoring
Foto: iStock

Infektioner och inflammation är ett gemensamt styrkeområde i ett samarbete mellan Linköpings universitet och Region Östergötland. Infektioner och inflammatoriska tillstånd utgör allvarliga problem för människors hälsa.

MIIC:s övergripande mål är att utföra högkvalitativ grundforskning samt klinisk forskning vilket förväntas ge nya forskningsresultat som kan bidra till att förbättra människors hälsa på nationell och global nivå.

MIIC syftar till att:

  • Skapa broar mellan grundläggande och klinisk forskning inom strategiområdet.
  • Dra nytta av de olika kompetenserna som finns inom MIIC för att lära kring den senaste tekniken och/eller nya metoder för att främja forskningen inom strategiområdet.
  • Hjälp med rekrytering av nya forskningsledare.
  • Tillhandahålla "seed grants" i syfte att skapa långsiktiga samarbeten kring gemensamma publikationer och bidragsansökningar.
  • Öka antalet publikationer från strategiområdet med i tidskrifter som rankas som de 25 % bästa inom ett specifikt forskningsområde samt öka totala antalet publikationer med en impact-faktor över 3.
  • Arbeta för internationalisering genom att rekrytera unga forskare till postdoc-programmet.
  • Arbeta för att MIIC-postdoktorer och yngre forskare får en forskningsmiljö där de kan utveckla sina vetenskapliga färdigheter genom t.ex. ledarskapsprogram, seminarier och retreater.

Följ MIIC på Facebook

Här finner du information om kommande föreläsningar, internat och seminarier.

 

Organisation

Vetenskaplig rådgivningsgrupp

Kristina Eriksson

Professor

  • Göteborgs universitet, Avd. för reumatologi och inflammationsforskning

Derek Mckay

Professor

  • University of Calgary, Department of Physiology and Pharmacology

Forskargrupper vid MIIC

MIIC Retreat 2020

Andra styrkeområden vid LiU

DNA-sekvensering

Forensiska vetenskaper - ett styrkeområde

Forensiska vetenskaper är ett styrkeområde som är ett öppet och inkluderade nätverk av forskare inom området. Styrkeområdet anordnar årliga nätverksmöten, seminarier, kurser och utlyser forskningsmedel för projekt och seed-grants.

Medicin- och vårdstudenter som övar tillsammans med en simuleringsdocka.

Styrkeområdet för interprofessionellt lärande och samverkan

Styrkeområdet för Interprofessionellt lärande och samverkan vid Medicinska fakulteten ingår som en del i målsättningen att LiU ska vara ledande inom forskning och utveckling av interprofessionellt lärande i hälso- och sjukvårdsutbildningarna.

Viruvian man

Cirkulation och metabolism - CircM

CircM är ett styrkeområde och ett forskningsnätverk för forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland inom forskningsområdet cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer.

Neuroner

Systemneurobiologi - ett styrkeområde

Systemneurobiologi är en satsning på ett gemensamt styrkeområde mellan Linköpings universitet och Region Östergötland som syftar till att stärka forskningen inom det medicinska området.

Illustration av cancerceller och nätverk.

Styrkeområdet Cancer

Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Nätverket inkluderar cirka 40 forskargrupper, där forskningen riktas mot cancerdiagnos, patogenes och behandling.

e-Hälsa.

e-Hälsa

e-Hälsa är ett styrkeområde vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Styrkeområdenas uppdrag är att bedriva internationellt framstående forskning, samt skapa en inkluderande forskningsmiljö med hög vetenskaplig nivå.