Infektion och inflammation - ett styrkeområde (MIIC)

Mycoplasmabakterier i förstoring
Foto: iStock

Infektioner och inflammation är ett gemensamt styrkeområde i ett samarbete mellan Linköpings universitet och Region Östergötland. Infektioner och inflammatoriska tillstånd utgör allvarliga problem för människors hälsa.

MIIC:s övergripande mål är att utföra högkvalitativ grundforskning samt klinisk forskning vilket förväntas ge nya forskningsresultat som kan bidra till att förbättra människors hälsa på nationell och global nivå.

MIIC syftar till att:

  • Skapa broar mellan grundläggande och klinisk forskning inom strategiområdet.
  • Dra nytta av de olika kompetenserna som finns inom MIIC för att lära kring den senaste tekniken och/eller nya metoder för att främja forskningen inom strategiområdet.
  • Hjälp med rekrytering av nya forskningsledare.
  • Tillhandahålla "seed grants" i syfte att skapa långsiktiga samarbeten kring gemensamma publikationer och bidragsansökningar.
  • Öka antalet publikationer från strategiområdet med i tidskrifter som rankas som de 25 % bästa inom ett specifikt forskningsområde samt öka totala antalet publikationer med en impact-faktor över 3.
  • Arbeta för internationalisering genom att rekrytera unga forskare till postdoc-programmet.
  • Arbeta för att MIIC-postdoktorer och yngre forskare får en forskningsmiljö där de kan utveckla sina vetenskapliga färdigheter genom t.ex. ledarskapsprogram, seminarier och retreater.

Följ MIIC på Facebook

Här finner du information om kommande föreläsningar, internat och seminarier.

 

Organisation

Vetenskaplig rådgivningsgrupp

Forskargrupper vid MIIC

MIIC Retreat 2020

Andra styrkeområden vid LiU