Birgitta Plymoth

Universitetslektor

Välfärd, förskola och genus

Birgitta Plymoth forskar ur ett genusperspektiv om välfärdsstatens utveckling, barnskötarutbildning och ridsport. Hon skrev sin avhandling vid Historiska institutionen i Stockholm inom projektet Välfärdsstat i brytningstid. 

Forskning

Forskning, undervisning, uppdrag

Sedan 2011 arbetar Birgitta i projektet Barnskötar- och förskollärarutbildningar. En jämförande studie med fokus på genus, klass, etnicitet, omsorg och utbildning i utbildning av personal för verksamheter för yngre barn. Projektet är finansierat av VR. Under 2013 påbörjade hon projektet Män och maskulinitet inom ridsporten. En intersektionell analys av ridsportkarriärer, vilket är finansierat av Centrum för Idrottsforskning. Tillsammans med Kenneth Petterson och Magnus Dahlstedt, ISV var Birgitta redaktör för en antologi(SMI-seminariet) med titeln Fostran av morgondagens medborgare.

Projektet "Barnskötar- och förskollärarutbildningar" är en jämförande studie av utbildningarna för de yrkesgrupper som arbetar inom barnomsorg/förskola. Genom att studera hur dessa utbildningar diskuterats och genomförts vid en specifik plats – Norrköping – vill projektet utveckla kunskap om hur de två utbildningarna konstruerar föreställningar om verksamhet för yngre barn utifrån normer om utbildning, omsorg, genus, klass och etnicitet. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Undervisning

Birgitta Plymoth undervisar i programmet Samhälls- och kulturanalys och lärarprogrammen, om välfärdstatens histori, i metodologi, och handleder uppsatser. 

Övriga uppdrag

Ledamot i Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) sedan 2009
Suppleant i Filosofisk fakultets anställnings- och befordringsnämnderna som representant för utbildningsvetenskap
Tidigare uppdrag:
Studierektor för avdelningen Samhälle, mångfald och identitet (SMI) vid ISV, 2006 – 2010, samt avdelningschef för SMI hösten 2010.
Ledamot i Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskaps anställnings- och befordringsnämnd 2011.
Ledamot och vice ordförande i Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskaps kvalitetsnämnd, 2006-2008.
Seminarieledare för Social- och kulturvetenskapliga seminariet (SMI) 2007-2009.

Relaterat 

Publikationer

2021

Eva Reimers, Birgitta Plymoth (2021) Förskollärare och barnskötare: en historia om skillnader, uppgifter, ansvar och status Normer i förskolan, s. 29-48

2015

Birgitta Plymoth, Eva Reimers (2015) A Historical Overview: Care and Education Intersecting with Status and Class in Swedish Childminder Education 1975-2011 Nordisk Barnehageforskning, Vol. 9, s. 1-16 Vidare till DOI

2013

Birgitta Plymoth (2013) "We have to make horseriding more masculine!": on the difference between mascuine needs and feminine practices in the context of Swedish equestrian sports Gender and equestrian sport: riding around the world, s. 149-164

2012

Birgitta Plymoth (2012) Var så god och led!: Fostran och genus i stallmiljö och ridsport Fostran av framtidens medborgare: Normer och praktiker bortom välfärdsstaten, s. 19-36
Birgitta Plymoth (2012) Gender in equestrian sports: An issue of difference and equality Sports in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics, Vol. 15, s. 335-348
Kenneth Petersson, Magnus Dahlstedt, Birgitta Plymoth (Redaktörskap) (2012) Fostran av framtidens medborgare: normer och praktiker bortom välfärdsstaten

Organisation