Birgitta Plymoth

Universitetslektor

Välfärd, förskola och genus

Birgitta Plymoth forskar ur ett genusperspektiv om välfärdsstatens utveckling, barnskötarutbildning och ridsport. Hon skrev sin avhandling vid Historiska institutionen i Stockholm inom projektet Välfärdsstat i brytningstid. 

Sedan 2011 arbetar Birgitta i projektet Barnskötar- och förskollärarutbildningar. En jämförande studie med fokus på genus, klass, etnicitet, omsorg och utbildning i utbildning av personal för verksamheter för yngre barn. Projektet är finansierat av VR. Under 2013 påbörjade hon projektet Män och maskulinitet inom ridsporten. En intersektionell analys av ridsportkarriärer, vilket är finansierat av Centrum för Idrottsforskning. Tillsammans med Kenneth Petterson och Magnus Dahlstedt, ISV var Birgitta redaktör för en antologi(SMI-seminariet) med titeln Fostran av morgondagens medborgare.

Projektet "Barnskötar- och förskollärarutbildningar" är en jämförande studie av utbildningarna för de yrkesgrupper som arbetar inom barnomsorg/förskola. Genom att studera hur dessa utbildningar diskuterats och genomförts vid en specifik plats – Norrköping – vill projektet utveckla kunskap om hur de två utbildningarna konstruerar föreställningar om verksamhet för yngre barn utifrån normer om utbildning, omsorg, genus, klass och etnicitet. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Undervisning

Birgitta Plymoth undervisar i programmet Samhälls- och kulturanalys och lärarprogrammen, om välfärdstatens histori, i metodologi, och handleder uppsatser. 

Övriga uppdrag

Ledamot i Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) sedan 2009
Suppleant i Filosofisk fakultets anställnings- och befordringsnämnderna som representant för utbildningsvetenskap
Tidigare uppdrag:
Studierektor för avdelningen Samhälle, mångfald och identitet (SMI) vid ISV, 2006 – 2010, samt avdelningschef för SMI hösten 2010.
Ledamot i Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskaps anställnings- och befordringsnämnd 2011.
Ledamot och vice ordförande i Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskaps kvalitetsnämnd, 2006-2008.
Seminarieledare för Social- och kulturvetenskapliga seminariet (SMI) 2007-2009.

Relaterat 

Publikationer

Sökträffarna kan tyvärr inte visas just nu, vänligen återkom senare