Fotografi av Björn Granseth

Björn Granseth

Universitetslektor, Docent

Kursansvarig och examinator för termin 9 på Läkarprogrammet (Klinisk medicin 3). Mitt forskningsintresse är att försöka förstå hur de synapser som nervceller använder för att kommunicera med varandra, formar hur hjärnan fungerar.

Publikationer

2021

2020

2018

Relaterad forskning

Organisation